Myntstapel med växt på träbord

Fossilfri och cirkulär upphandling

Upphandlingspanelen är en plattform för fossilfri och cirkulär upphandling och syftar till att förmedla kontakter, utbyta erfarenheter, fånga in synpunkter och sprida resultat inom området.

Omsätter ca 800 miljarder kronor varje år

Den offentliga upphandlingen omsätter ca 800 miljarder kronor varje år och står för ungefär hälften av de totala territoriella klimatutsläppen i Sverige. Införande av effektiva och målinriktade upphandlingsrutiner är därför av stor vikt för att Sverige ska kunna nå sina internationella klimatåtaganden. Upphandlingspanelen har som mål att informera hur den offentliga upphandlingen kan främja det övergripande klimatarbetet och utvecklas genom användning av konkreta verktyg baserade på kvantitativa data.

Kontakta oss!

Porträtt på IVL medarbetaren Sven-olof

Sven-Olof Ryding

sven-olof.ryding@ivl.se

Elvira Molin ivl personal

Den här webbplatsen har byggts upp med stöd från Vinnova och det strategiska
innovationsprogrammet RE:Source.

Logotyp för Vinnova med namnet i grön text.
Logotype RE:Source