1. Startsida
  2. Hållbarhetsbedömning
Dirty plastic containers in different colours

Hållbarhetsbedömning

En miljömässig hållbarhetsbedömning av varje fallstudie ska bland annat visa den potentiella effekten när metoderna skalas upp till nationell nivå.

Denna bedömning ger grunden för att föreslå demoaktiviteter som kan genomföras under ett möjligt steg 3 av projektet.

Ett annat fokus är att inkludera ytterligare branschaktörer som kan bidra till att sluta cirklarna för fler industriella förpackningar.

Arbetsmetoder:

Arbetet sker genom intervjuer med intressenter, livscykelanalys (LCA) samt utvärdering före och efter undersökningen.

Mål för arbetet:

Att visa miljöeffekten av innovationen.

Kontaktpersoner:

Lisa Hallberg, IVL Svenska Miljöinstitutet
Simon Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet