1. Startsida
  2. [2021-02-02] Vi vill pusha på utvecklingen av en global standard för hållbara metaller
News | 2021-02-02
A picture om a woman, Maria Sunér, CEO at Svemin

Vi vill pusha på utvecklingen av en global standard för hållbara metaller

Gruvornas branschorganisation Svemin tog initiativ till TraceMet. Vad är reaktionen därifrån när pilotprojektet nu avslutas?

Pilotprojektet TraceMet har nu nått sitt slut. Arbete pågår med att färdigställa delrapporter från arbetspaketen samt en samlad populärvetenskaplig slutrapport.

Maria Sunér, vd för Svemin som är branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, ger sin syn på projektet.

Vad var Svemins tanke med TraceMet?

Vi är övertygade om att det på sikt kommer bli helt nödvändigt att kunna spåra metallers ursprung och därmed kunna skilja ut hållbart producerade metaller från övriga. Vi i Sverige ligger långt fram i vårt hållbarhetsarbete och därför vill vi stötta våra medlemsföretag i det arbetet. De har höga ambitioner, de satsar intensivt på att nå fossilfrihet och implementera branschens nya färdplan för ökad biologisk mångfald. Vi vill även driva utvecklingen av det här spårbarhetssystemet eftersom vi tror att det gynnar den svenska mineralbranschen. Därför är satsningen på TraceMet ett sätt att ligga i framkant.

Hur ser ni på resultatet?

Det är väldigt spännande att projektet rent tekniskt har lyckats utveckla en pilot för spårbarhet; att hållbarhetscertifiera en metall som går att återanvända och återvinna är betydligt mer komplicerat än att krav-märka en banan, så att säga. Vi är oerhört glada över att hela värdekedjan, från gruva till exempelvis lastbilstillverkare, har varit med i arbetet. Vår målsättning är att vidareutveckla testsystemet, så man kan spåra metaller genom ännu fler värdekedjor.

Vad händer nu?

Vi vill fortsätta testa och bredda TraceMet-systemet. Swedish Mining Innovation, innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinnande industri som finansierat projektet, har också signalerat intresse för en fortsättning. Det kan handla om andra metaller, inte minst sådana som används i batterier, men även aspekter som social hållbarhet och biologisk mångfald. Vi vill även föra en dialog med internationella aktörer och pusha på utvecklingen av en global standard genom hela värdekedjor för hållbara metaller och mineraler.

Vad hoppas ni ska ske i framtiden?

Långsiktigt vill vi se globala system för hur man spårar hållbarhetsaspekter för hur metaller och mineral har producerats genom värdekedjor. Sociala förhållanden kan bli nästa steg, eftersom frågan om under vilka villkor metaller är tillverkade är stor, globalt sett. Där tror vi att svensk mineralindustri har en konkurrensfördel. TraceMet är en hållbar lösning för att skapa en global standard, men frågan om vem som ska bygga och driva systemet är fortfarande öppen.