1. Startsida
  2. [2021-03-18] Slutrapporten klar om TraceMets pilotsystem som gör metallers miljöprestanda spårbar
News | 2021-03-18
En grävskopa och sten

Slutrapporten klar om TraceMets pilotsystem som gör metallers miljöprestanda spårbar

Varifrån kommer metallen i de produkter vi köper eller tillverkar? Och hur mycket påverkar gruvbrytningen och produktionen klimatet? Tack vare ett pilotsystem som projektet TraceMet har tagit fram kan man se metallens klimatavtryck och hur mycket återvunnet material den innehåller. Nu finns en lättläst slutrapport från projektet.

– I förlängningen kan detta bli basen för ett certifieringssystem för metallbranschen, säger Erik Lindblom, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet som har lett arbetet i TraceMet.

TraceMet har utvecklat ett system som kan visa metallens klimatavtryck och hur mycket återvunnet material den innehåller. Systemet bygger på blockkedjeteknik som håller reda på hur metallens miljöprestanda förändras när den vidareförädlas av olika aktörer.

Från gruva till färdig produkt

Projektet har tagit fram två olika pilotsystem. Det ena följer värdekedjan för järn, från gruvan via ståltillverkning till bussar eller lastbilar. Det andra gäller koppar, från gruvbrytningen via tillverkning av koppartråd till elmotorer.

– Tack vare de administrativa instruktionerna i systemet kan metallen certifieras av en oberoende part, säger Erik Lindblom.

Gruvnäringens negativa påverkan på både miljön och lokalsamhället oroar många. Därför tog Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, initiativ till projektet TraceMet ­– Traceability for sustainable metals and minerals (spårbarhet för hållbara metaller och mineral).

Aktörer från hela värdekedjan har varit med

Flera projekt om certifiering av metaller pågår parallellt i världen. Det unika med TraceMet är att projektet har involverat aktörer från hela värdekedjan: gruvorna Boliden och LKAB, vidareförädlarna Elektrokoppar och SSAB samt slutanvändarna ABB, Scania och Volvo Group. Samtliga företag har bidragit med både tid och data till projektet. Svemin är projektägare och IVL Svenska Miljöinstitutet har lett projektet, där även forskare från Rise har deltagit.

Läs rapporten: TraceMet – ett system för spårbarhet av hållbara metaller och mineral