People walking in the park

Få hållbar omställning att hända

Hållbar samhällsomställning är ett brett och delvis otydligt område. Vilka nödvändiga förändringar står vi inför? Hur ser samhället ut i en hållbar framtid och hur kan scenarier användas för att hjälpa oss framåt?​

Från vetenskap till redskap för förändring

Den här webbplatsen ger dig ledande forskning om vad hållbar samhällsomställning innebär och hur den kan uppnås. Vetenskapligt grundade framtidsscenarier tillsammans med scenariometodik visar hur forskning kan användas praktiskt för omställning i kommuner och regioner.

Till dig som vill öka omställningstakten

Webbplatsen riktar sig till dig som arbetar med hållbar omställning på lokal och regional nivå. Du som läser är nog redan medveten om den pågående klimatkatastrofen och andra akuta hållbarhetsproblem. Ni jobbar säkert redan med Agenda 2030 och du vet att det som görs idag inte räcker. Men du vet inte hur du och din organisation kan arbeta för att bidra till ökad omställningstakt.​

Scenariobaserade verktyg och metoder

På webbplatsen hittar du forskningsbaserad vetenskap om hållbar omställning på lokal och regional nivå – lätt åtkomlig och lätt tillgänglig.​ Du hittar även verktyg och arbetsmetoder. Dem kan du testa själv i din organisation för att få omställning att hända. ​

Ord från användarna

Finansiering

Den här webbplatsen har byggts upp med finansiering från Formas inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

IVL Svenska Miljö Institutet logo
Formas logga