1. Startsida
  2. Vad är matsvinn?
En äppelskrott och ett gammalt torrt rött äpple på vitt underlag.

Vad är matsvinn?

Det kan tyckas självklart vad matsvinn innebär. Men det finns flera likartade ord och det är lätt hänt att de blandas ihop. Därför publicerar vi här de definitioner vi utgår från i SAMS.
Detta är en något förkortad version av avsnittet Vad är livsmedelsavfall? i Naturvårdsverkets rapport Livsmedelsavfall i Sverige 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Matsvinn är är ett vanligt ord i vardagligt tal, men kan betyda två helt olika saker. Det är dels ett samlingsbegrepp för livsmedel som har producerats i syfte att bli mat, men som av olika anledningar inte går vidare i livsmedelskedjan och blir mat till människor, oavsett om det klassas som avfall eller kallas för livsmedelsförluster. Dels kan ordet matsvinn syfta på den delen av livsmedelsavfallet som är onödigt.

Livsmedelsavfall är alla livsmedel, både fasta och flytande, som har blivit avfall. Det är en ny juridisk term definierad av EU, och inte exakt samma sak som det tidigare använda ordet matavfall. Livsmedelsavfall kan delas upp i två delar, onödigt och oundvikligt. Livsmedelsavfall kan uppstå i alla led i livsmedelskedjan och brukar rötas, komposteras eller gå till förbränning.

Livsmedelsförluster kallas det matsvinn som framför allt uppkommer i de tidigare leden av livsmedelskedjan och som inte klassas som livsmedelsavfall. Det är livsmedel, men klassas inte som avfall, om det till exempel blir djurfoder eller kasseras och hanteras på gården.
Det finns andra förluster: Grödor som förstörs av torka eller skadedjur och därmed inte kan skördas, eller djur som dör på gården och därför inte har blivit livsmedel. Det som inte är livsmedel ses normalt inte som matsvinn men är ändå viktigt att omfatta i arbetet för ökad resurseffektivitet.

Matavfall är biologiskt nedbrytbart avfall som främst består av livsmedel. Matavfall är det ord som används vid instruktioner för källsortering och därför kan det inkludera snittblommor, servetter och själva papperspåsen det ligger i.

Onödigt eller oundvikligt?

Onödigt livsmedelsavfall kallas ofta matsvinn och är sådant som hade kunnat ätas av människor. Det är matrester från tallriken och varor som blivit över eller ses som för gamla.

Oundvikligt livsmedelsavfall är oätliga delar av livsmedel som ben, äggskal och kaffesump.

Gränsen mellan dessa två är flytande. Vilka delar som äts eller skärs bort beror på personliga preferenser och varierar i olika matkulturer.