1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Cirkulär ekonomi i en giftfri miljö
Olika typer av plastavfall

Cirkulär ekonomi i en giftfri miljö

IVL kan utifrån vetenskapligt grundande metoder erbjuda dig hjälp och rådgivning på vägen mot en ökad cirkularitet genom att bedöma farlighet av ämnen i produkter och avfall som ska återbrukas eller återvinnas.

Efterfrågan på återvunnet material ökar när fler företag vill gå mot en mer cirkulär ekonomi. Idag finns en brist på återvunnet material som uppfyller kvalitetskraven. Hinder och utmaningar för att nå en cirkulär ekonomi är bland annat att man inte känner till innehållet av farliga ämnen i det material som ska återvinnas och därför inte kan bedöma risken för påverkan på miljö och människors hälsa.

IVL:s experter kan hjälpa din kommun, ditt företag eller din organisation utifrån era förutsättningar med att få bättre koll på innehållet i produkter och avfall samt ge konkreta råd och tips hur ni kan går mot en mer cirkulär ekonomi.

Vi hjälper dig med:

  • Kartläggning av farliga/oönskade ämnen i produkter och avfall, både baserat på befintlig data men också baserat på analyser i labbet
  • Prioritering för substitution av farliga ämnen
  • Framtagande av konkreta åtgärder och vägledning för att uppnå ökad cirkularitet genom att bedöma farlighet i ämnen som finns i avfall.
  • Framtagande av verktyg för att bedöma lämpligheten för återvinning och återbruk av material och produkter som eventuellt innehåller farliga ämnen. Exempelvis, genom LCA baserad rådgivning för att jämföra olika material eller alternativ.
  • Hjälp att ta fram en kemikaliestrategi genom att identifiera, bedöma och prioritera de ämnen som skulle kunna finnas i produkter eller avfall.
  • Hjälpa med att kartlägga möjligheter för att gå mot mer slutna kretslopp och öka spårbarheten för material. Här jobbar vi t.ex. med att ta fram cirkulära kretslopp för industriplast och Big Bags.