Närbild av veteax på en åker

Hållbara livsmedelskedjor

IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar med hållbarhet längs hela livsmedelskedjan, i nära samverkan med bransch och offentlig verksamhet.

Samtidigt arbetar vi med teknik och metodutveckling för framtidens hållbara livsmedelsproduktion i samarbete med företag, myndigheter och forskare. Vårt fokus sträcker sig även till att minska matsvinnet och spara resurser genom förbättrad hantering av livsmedel i hela kedjan.

Ett axplock av vårt praktiska arbete på livsmedelsområdet

Senaste nyheterna inom livsmedel

Forskning inom livsmedel

Vi bedriver forskning och utveckling inom hela livsmedelsystemet.

Tjänster IVL erbjuder inom livsmedel

IVL hjälper dig att utveckla lösningar som bidrar till en hållbar verksamhet och ett hållbart samhälle. Allt vi gör vilar på vetenskaplig grund och du som anlitar oss som konsult får all vår forskning på köpet.

Kontakta IVL:s livsmedelsexperter

Johan Hulten ivl personal

Johan Hultén

Matsvinn och resurseffektivitet

Elvira Molin ivl personal

Elvira Molin

Hållbar upphandling
och livscykelanalys

Porträtt av man med grå bakgrund

Michael Martin

Livscykelanalys och hållbara livsmedelssystem

A portrait of a woman

Maria Ahlm

Matsvinn och cirkulära flöden