1. Startsida
  2. Press
  3. [2008-07-08] Kraftigt överskridna gränsvärden för damm på byggplatser
Nyhet | 2008-07-08

Kraftigt överskridna gränsvärden för damm på byggplatser

IVL har i en studie av arbetsmiljön på byggplatser funnit att dammhalterna i många fall kraftigt överskrider arbetsmiljögränsvärdena. Många metoder och processer i byggbranschen har förändrats på senare tid, men få exponeringsstudier har gjorts under samma tid. Detta trots att höga dammhalter är trolig orsak bakom överrepresentationen av lungsjukdomen KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) bland byggarbetare, enligt färsk statistik.

Arbetsmiljöverkets gränsvärden för totaldamm är 10 mg/m3 (milligram per kubikmeter luft). Totaldamm är inte som man kan tro den totala mängden damm som finns i luften, utan den fraktion damm man fångar upp med en viss provtagningskassett. I den genomförda studien var medelvärdet för totaldammhalter vid rivningsarbete 42 mg/m3, vilket är mer än fyra gånger högre än det lagstadgade gränsvärdet. Andelen mätvärden som var över gränsvärdet var 72 procent.   Även vid andra former av byggrelaterat arbete som fräsning, fyllning av golv, rörmokeri, plattsättning, uppsättning av gipsväggar, snickeriarbete, slipning, putsning, spackling, vvs-arbete och städning förekom totaldammvärden högt över det hygieniska gränsvärdet.   Den största orsaken till de höga dammhalterna i studien är arbete med maskiner utan damminskande åtgärder och skydd. Lämpliga hjälpmedel finns och det är viktigt att de implementeras som standard i branschen. För att det ska ske är det viktigt att alla inblandade i branschen bidrar till processen, inte bara byggfirmorna. Beställare, byggmaskinsutvecklare och maskinuthyrningsföretag kan ha ett starkt inflytande på processen. Det finns även ett behov av att formulera rekommendationer för hur olika underliggande verksamheter ska hanteras för att hålla dammhalterna på en acceptabel nivå.   Av studien kan man dra slutsatsen att risken för att överskrida Arbetsmiljöverkets gränsvärde är mycket stor och att behovet av effektiva åtgärder är stort. Få effektiva åtgärder fanns på de undersökta arbetsplatserna. IVL kommer nu därför att söka medel för att utvärdera och sprida kunskap om bra åtgärder.   För mer information: Annbeth Antonsson, IVL Ladda ner rapporten "Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser" från http://www3.ivl.se/rapporter/pdf/B1794.pdf

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev