1. Startsida
  2. Press
  3. [2009-09-07] IVL söker partners till innovationsprojekt i Östersjöregionen
Nyhet | 2009-09-07

IVL söker partners till innovationsprojekt i Östersjöregionen

IVL Svenska Miljöinstitutet söker företag och institutioner som vill vara med i det nyligen startade Interreg-projektet SPIN. Projektet har som syfte att bidra till fler innovationer hos små och medelstora företag (SME) runt Östersjön.

IVL är svensk kontaktpunkt i Interreg-projektet SPIN (Sustainable Production through Innovation in Small and Medium sized Enterprises) och kommer att vara med i uppbyggnaden av nätverket. Vi önskar därför komma i kontakt med andra företag och institutioner som vill vara med i projektet. Syftet med SPIN är att: Identifiera lyckade innovationer och sprida sådana innovationer samt kunskap om dessa Matcha utbud och efterfrågan av nya tekniska och organisatoriska lösningar Utveckla och testa verktyg och metoder som underlättar användandet av innovationer inom små och medelstora företag Identifiera och testa styrmedel för att små och medelstora företag ska ta till sig innovationer Skapa ett hållbart nationellt och internationellt nätverk SPIN ska nå mer än 2 500 små och medelstora företag i Östersjöregionen och därigenom medföra investeringar i nya ekologiska lösningar och öka företagens konkurrenskraft. Projektet kommer att sammankoppla 200 ledande institut som är verksamma inom ekologiskt hållbar produktion i Östersjöregionen och en databas med goda innovationsexempel kommer att skapas. Sju länder runt Östersjön deltar i projektet som leds av Tysklands miljöministerium. I Sverige är Tillväxtverket och Arbetsmiljöforum partners i projektet. Kontakta gärna Uwe Fortkamp för mer information.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev