1. Startsida
  2. Press
  3. [2009-09-24] Minskad kostnad för egenkontroll och ökad miljönytta
Nyhet | 2009-09-24

Minskad kostnad för egenkontroll och ökad miljönytta

IVL har fått i uppdrag av Tillväxtverket att förverkliga den plan för en effektivare miljötillsyn i Sverige som tidigare tagits fram, av IVL. Centrala frågor blir att underlätta för små och medelstora företag att leva upp till miljölagstiftningen och genomföra egenkontroller. Med tanke på att företagen idag har administrativa kostnader för egenkontroll på cirka 2,15 miljarder kronor per år finns här en betydande besparingspotential.

IVL, med projektledaren Ulrik Axelsson i spetsen, har genomfört ett flertal studier om miljötillsynen i företag. Ofta har fokus legat på små och medelstora företag. Det har visat sig att dessa ofta saknar både kunskap och resurser för att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt bedriva den egenkontroll som de förväntas göra. Enligt Tillväxtverket är företagens administrativa kostnader för egenkontroll cirka 2,15 miljarder kronor per år. Det motsvarar 60 procent av de totala kostnaderna för att följa all gällande miljölagstiftning. Uppdraget som IVL nu har fått går ut på att visa möjligheter att minska dessa kostnader samtidigt som miljönyttan med företagens egenkontroll ökar. Det handlar i korta ordalag om att förankra, förfina och förverkliga den framtidsbild av en effektiv miljötillsyn som IVL har beskrivit i tidigare utredningar. Arbetet, som kommer att bedrivas i samarbete med såväl tillsynsmyndigheter, företag och branschorganisationer, innebär bland annat utveckling av branschriktlinjer som tydliggör vilka lagkrav som företag förväntas följa, och metoder för egendeklarationer som ska underlätta för företagen. Den centrala delen i arbetet kommer att vara utveckling av en miljöportal där såväl företagen som de som utövar miljötillsyn kommer att finna allt nödvändigt och stödjande material.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev