1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-07-02] IVL-studie visar positivt Carbon Footprint för kartonger
Nyhet | 2010-07-02

IVL-studie visar positivt Carbon Footprint för kartonger

Ett så kallat Carbon Footprint — en beräkning av de totala utsläppen av växthusgaser som orsakas av en produkt eller tjänst - kan tillämpas på långt mer än bara flygresor och hamburgare. IVL Svenska Miljöinstitutet har med hjälp av Carbon Footprint analyserat klimatpåverkan för kartongförpackningar på den europeiska marknaden. Studien visar att även om kartonger ger upphov till fossila utsläpp så bidrar de även till ett ökat koldioxidupptag i skogen.

— Carbon Footprint är en metod för att beräkna och kommunicera produkters klimatpåverkan. Tillsammans med experter från hela världen håller vi just nu på att standardisera metoden inom den internationella standardiseringsorganisationen ISO. Vår studie är en av de första där även nettoflöden av icke-fossil koldioxid (så kallat biogen koldioxid) inkluderats, liksom utsläppen av växthusgaser i avfallsledet, säger Elin Eriksson, projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet. Metoden går ut på att räkna samman nettoupptaget av koldioxid i brukad skog i ett antal europeiska länder och sedan fördela det över den ved som används som råvara för kartong. Såväl produktionen av kartongen, tillverkningen av förpackningen, återvinning och avfallshanteringen tas med i beräkningen. Cirka 500 företag som producerar eller konverterar kartongpapper till förpackning omfattas av studien. Studien visar att nettoupptaget i skogen av biogen koldioxid som kan relateras till kartongtillverkningen är signifikant. Det vill säga om skogen inte hade brukats hade upptaget av koldioxid i skogen minskat och i förlängningen avstannat. — Det är ett intressant resultat, men det är också oerhört viktigt att skogsbruk bedrivs på ett hållbart sätt och att man bevarar biotoper och ekosystem. Det finns mer att se till än upptag av biogen koldioxid, säger Elin Eriksson. Studien visar också att det finns betydelsefulla förbättringsmöjligheter inom leverantörskedjan, genom exempelvis minskad användning av fossila bränslen och inköp av el från förnyelsebara energikällor. Cirka 60 procent av förpackningarna återvinns i dag inom EU. Resten förbränns eller läggs på deponi. Det finns stora förbättringsmöjligheter genom att deponeringen av avfall minskas i de länder det fortfarande sker. — Det är viktigt att kunder och i slutändan konsumenter med hjälp av Carbon Footprint, klimatdeklarationer eller miljövarudeklarationer kan jämföra olika produkters miljöprestanda. Det blir också ett sätt för företagen att jämföra miljöanpassning av produkter och att arbeta med ständiga förbättringar och kommunikation kring förbättrande åtgärder, säger Elin Eriksson. Studien har genomförts på uppdrag av European Carton Makers Association (ECMA) med delfinansiering av Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning i nära samarbete med ProCarton. För mer information kontakta: Elin Eriksson

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev