1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-07-11] Följ ozonhalterna timme för timme på IVL:s hemsida
Nyhet | 2010-07-11

Följ ozonhalterna timme för timme på IVL:s hemsida

IVL Svenska Miljöinstitutet har för första gången sedan sommaren 2006 informerat om kraftigt höjda halter av marknära ozon. Lördagen den 10 juli översteg ozonhalterna den gräns på 180 mg/m3 som EU satt som nivå för att information ska ges till allmänheten.

De högsta halterna har uppmätts i den södra och östra delen av Sverige, främst Skåne, Småland och Östergötland. Höga ozonhalter irriterar slemhinnor och lungor. Astmatiker och andra känsliga personer bör skydda sig genom att hålla sig inomhus och undvika ansträngande motion. IVL mäter, på uppdrag av Miljöövervakningsenheten vid Naturvårdsverket, halter av marknära ozon i bakgrundsluft i Sverige. För mer information kontakta Sara Malmheden

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev