1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-04-20] IVL skapar plattform för resurseffektivitet
Nyhet | 2012-04-20

IVL skapar plattform för resurseffektivitet

IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit initiativ till en svensk plattform för resurseffektivitet. Den ska samla näringsliv, myndigheter och forskare, och bidra till informationsutbyte och kunskapsuppbyggnad om resurseffektivitet. — Det saknas i dag samordning och sammanhållning av dessa frågor som är livsviktiga för de flesta svenska företag. Och där kommer den nya plattformen att fylla en viktig roll, säger Uwe Fortkamp, IVL.

Förbättrad resurseffektivitet kommer att vara en av de viktigaste faktorerna för ökad konkurrenskraft och minskad miljöpåverkan. Det har inte minst EU uppmärksammat och därför tagit fram färdplanen för resurseffektivitet, Resource Efficiency Roadmap, som beskriver ett antal åtgärder som bör genomföras i medlemsländerna. Färdplanen påverkar svenska företag, kommuner och andra organisationer genom att den kommer att ligga till grund för nya EU-direktiv och olika krav som rör exempelvis produktion, offentlig upphandling och riktlinjer för byggnader och transporter. Den kommer även att utgöra underlag för vad resursanvändning och miljöpåverkan ska kosta i finansiella termer. För att ta tillvara svenska intressen och kunna påverka arbetet på EU-nivå skapar därför IVL en plattform där företag och andra aktörer kan delta i olika utvecklings-, samordnings- och kommunikationsprojekt som syftar till att öka resurseffektiviteten, liksom i projekt som kan identifiera styrmedel och deras effekter samt ta fram indikatorer och åtgärdsförslag. — Den här satsningen är viktig av flera anledningar, inte minst för att ökad resurseffektivitet kommer att vara en överlevnadsfråga för många svenska företag. Samtidigt kommer många initiativ, direktiv och krav från EU och då är det viktigt att det finns en stark grupp som kan bemöta förslagen från ett svenskt perspektiv, säger Uwe Fortkamp. Plattformen "Resurseffektivitet i Sverige" presenteras närmast vid ett möte med Arbetsgruppen för Resurseffektivitet där Naturvårdsverket och olika branschföreningar deltar. IVL kommer även att ha ett diskussionsmöte om plattformen den 19:e april 2012 på IVL:s Stockholmskontor. För mer information kontakta Uwe Fortkamp  eller Elin Eriksson

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev