1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-04-30] IVL kommenterar tolkning av rapport om trä eller betong som byggmaterial
Nyhet | 2012-04-30

IVL kommenterar tolkning av rapport om trä eller betong som byggmaterial

Betongförespråkare hänvisar ibland till en IVL-rapport från år 2006 på ett sätt som är missvisande och olyckligt.

Nu senast skrev vd:n för Svensk Betong i ett debattinlägg i Barometern att IVL-rapporten Miljöaspekter på val av stommaterial i byggnader - kompletterande kartläggning av kunskapsläget drar slutsatsen att "det går inte att få objektiva svar på hur mycket koldioxidutsläppen minskar då trä används som stommaterial". Citatet är i stort sett korrekt, men det ger inte en rättvisande bild av våra slutsatser. I rapporten står också exempelvis: "I de flesta av de jämförande studier som granskats i denna översikt leder trästommar till lägre utsläpp av CO2."   De jämförande studier som granskades i denna studie var livscykelanalyser (LCA:er). En LCA är en studie av ett stort system som inkluderar både människor och maskiner - ett sociotekniskt system. I en sådan studie är resultaten inte hårda fakta utan beror på vilka systemgränser med mera som används. Det beror i sin tur på vilket perspektiv de som räknar har.   En observation i IVL-rapporten är att de flesta av de jämförande LCA:er vi granskade genomförts av skogsforskare eller i anslutning till skogsindustrin. Det riskerar att påverka perspektivet hos de som räknar, de metodval de gör, och därmed de resultat de får. Den kanske viktigaste rekommendationen i rapporten är att representanter för de olika konkurrerande materialen bör försöka komma överens om metodvalen i en LCA som görs för att jämföra olika konstruktionsmaterial. Därför är vi glada att kunna berätta att ett sådant arbete nu kommit igång med IVL Svenska Miljöinstitutet som samordnare och projektledare. Läs hela rapporten här. För mer information kontakta: Tomas Ekvall, tel. 010-788 68 31.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev