1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-07-03] Bättre luft i Kina med svensk hjälp
Nyhet | 2013-07-03

Bättre luft i Kina med svensk hjälp

IVL Svenska Miljöinstitutet ska tillsammans med det kinesiska forskningsinstitutet CRAES inrätta ett gemensamt laboratorium för luftövervakning i Kina. IVL ska också på uppdrag av Naturvårdsverket arbeta med kapacitetsuppbyggnad för att begränsa utsläppen av kvicksilver från metallindustrin i Kina.

- Det är väldigt positivt. Det finns ett ökat intresse för att åtgärda de stora problem med dålig luftkvalitet som man har i Kina i dag och vi hoppas kunna bidra i det arbetet, säger Karin Sjöberg, enhetschef på IVL Svenska Miljöinstitutet. Med det gemensamma laboratoriet vill CRAES (Chinese Research Academy of Environmental Sciences), som är en av de främsta rådgivarna åt den kinesiska regeringen, främja forskningssamarbetet mellan Sverige och Kina kring luftkvalitet, övervakning och analys. Framförallt är man intresserad av att kunna övervaka områden där det i dagsläget inte finns några automatiska nätverk för övervakning. Det kan man göra med så kallade passiva provtagare, diffusionsprovtagare, – ett område där IVL är världsledande. – Diffusionsprovtagare är små, billiga och enkla att hantera. De kräver inte heller någon ström och är därför lätta att placera ut över stora områden för att kartlägga halter av luftföroreningar med komplexa blandningar av utsläppskällor, säger Karin Sjöberg. Naturvårdsverket har också tecknat ett nytt samarbetsprogram för kvicksilver med Kinesiska miljöministeriet. Kina har, i takt med landets snabba ekonomiska utveckling, blivit världens största tillverkare, användare och utsläppare av kvicksilver. Enligt en nypublicerad rapport av FN:s miljöskyddsorgan UNEP, där IVL är en av medförfattarna, står Kina för drygt 30 procent av de globala antropogena utsläppen till luft och cirka 50 procent av världens konsumtion. I det nya kvicksilversamarbetet ska IVL arbeta med kapacitetsuppbyggnad för att begränsa kvicksilverutsläppen från metallindustrin, som i dagsläget är en av de största källorna till utsläpp av kvicksilver till luft i Kina. I arbetet ingår inventering av utsläppen samt utbildning om hur man kan arbeta med förebyggande insatser och kontroll. - Det är viktigt att få till stånd bättre övervakning och utsläppskontroll av luftföroreningar i Kina, men det är också av stor betydelse att vi kan bidra med beslutsunderlag och förslag på åtgärdsprogram, säger Karin Sjöberg. För mer information kontakta: Karin Sjöberg, karin.sjoberg@ivl.se  eller Åke Sjödin, ake.sjodin@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev