1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-07-25] Nytt verktyg gör det enklare att bygga giftfritt
Nyhet | 2013-07-25

Nytt verktyg gör det enklare att bygga giftfritt

Svårigheterna med att bygga giftfritt är att veta vilka varor som ska användas. IVL Svenska Miljöinstitutet har i projektet ”Prioriterade varugrupper för giftfritt byggande” gått igenom ett antal varugrupper för att det ska vara lättare att bedöma vilken prioritering man ska göra vid valet av giftfria varor.

Den svenska byggsektorn arbetar dagligen för att skapa ett så giftfritt byggande som möjligt. Detta eftersom vi blir mer och mer uppmärksamma på de problem som farliga ämnen kan ge upphov till. Genom att bygga giftfritt minskar både byggnadernas hälso- och miljörisker samt fastighetsägarens finansiella risker. Man vill undvika att bygga in farliga ämnen så långt det går. I projektet har varugrupper från både bygg-, anläggning- och installationssektorn bedömts. Det arbetet har resulterat i ett verktyg som ska ge vägledning och hjälp om vilka varugrupper man ska bedöma för den ambitionsnivå man har i byggprojektet. Tre prioriteringsklasser har skapats – BAS, AKTIV och PROAKTIV. BAS är den grundläggande nivån som bör användas i alla projekt. AKTIV innebär att även varor som används i mindre mängd och har låg exponering mot människor och miljö ska miljöbedömas. Är ambitionen att skapa ett helt giftfritt byggande väljs prioriteringsklass PROAKTIV.   . För mer information, kontakta Anna Jarnehammar, 010-788 65 76 .

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev