1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-09-17] IVL och KTH fördjupar samarbetet om framtidens vattenrening
Nyhet | 2014-09-17

IVL och KTH fördjupar samarbetet om framtidens vattenrening

Samarbetet mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH ska nu utvecklas ytterligare runt den gemensamma pilot- och forskningsanläggningen Hammarby Sjöstadsverk som är en resurs som saknar motsvarighet i övriga Europa.

När KTH:s rektor Peter Gudmundsson och IVL:s vd Tord Svedberg nyligen signerade ett nytt samarbetsavtal var de överens om att samarbetet ska expandera, framför allt på den globala arenan.

– Det är bra att vi nu ytterligare formaliserar vårt samarbete och att vi har Hammarby Sjöstadsverk som bas för fortsatt expansion. Vi tror att fler skolor inom KTH än idag borde kunna dra nytta av anläggningen, säger Peter Gudmundsson.

Redan idag är ett 15-tal examensarbetare från KTH aktiva vid anläggningen, liksom ett par doktorander. De flesta arbetar med att utveckla ny och resurseffektiv teknik för att rena avloppsvatten. Ett exempel är den så kallade Anammox-tekniken, från början utvecklad vid KTH och som vidareutvecklats vid Hammarby Sjöstadsverk. Med hjälp av Anammox tas kväve bort i ett enda steg vilket betyder minskad energianvändning vid VA-verken.

– Avtalet ger en stabil grund för långsiktig forskning. Det finns flera områden där det är intressant att utveckla samarbetet ytterligare, till exempel läkemedelsrester och nanopartiklar som dagens reningssystem inte kan hantera, säger Göran Finnveden, professor och vice-rektor för hållbar utveckling på KTH.

Visionen för verksamheten vid Hammarby Sjöstad är att omvandla VA-verk till produktionsanläggningar för rent vatten, energi och näringsämnen. Anläggningen är också numera det fysiska navet för SWIC, Swedish Water Innovation Center. Under det paraplyet samarbetar en rad företag och organisationer verksamma inom VA-området.

– SWIC har blivit en smältdegel för innovativt tänkande runt vattenfrågor och VA-teknik. Här samlas företag, forskningsinstitutioner och kommunala reningsverk. Tillsammans utvecklar vi systemlösningar i världsklass som är inte minst är intressanta för länder med stor vattenbrist, säger Östen Ekengren, vice vd IVL Svenska Miljöinstitutet.

Förutom KTH och IVL utgörs SWIC av bland andra Xylem, Sveriges Ingenjörer, Syvab, Stockholm Vatten, Stockholm Cleantech, Cerlic, Svenskt Vatten och Mälardalsklustret, Borlänge Energi och Käppala.

För mer information kontakta:
Östen Ekengren, osten.ekengren@ivl.se, tel. 010-788 65 43
Göran Finnveden, vicerektor KTH, goran.finnveden@abe.kth.se, tel. 08-790 73 18

Hammarby Sjöstadsverk byggdes av Stockholm Vatten i samband med utbyggnaden av miljöstadsdelen Hammarby Sjöstad. Verket invigdes år 2003. Sedan den 1 januari 2008 drivs anläggningen i regi av ett konsortium bildat av KTH och IVL.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev