1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-09-18] Ny strategisk agenda ska öka användningen av processintensifiering
Nyhet | 2014-09-18

Ny strategisk agenda ska öka användningen av processintensifiering

Svensk processindustri står inför stora utmaningar för att kunna behålla och stärka sin konkurrenskraft. IVL koordinerar framtagandet av den nya forskningsagendan PI-Nordic. Agendan handlar om hur man genom processintensifiering (PI) bidrar till att göra processindustrin mer kostnads- och resurseffektiv.

För att göra industrin mer kostnads- och resurseffektiv är de metoder som finns inom processintensifiering (PI) mycket användbara. Processintensifiering innebär att man inför radikalt ändrade processförhållanden genom till exempel nyutvecklad process- och separationsteknik för att åstadkomma omfattande effektivisering av energi- och materialförbrukning.

Införandet av PI i Sverige och andra nordiska länder har dock inte gått lika snabbt som i Nederländerna, Tyskland och andra länder med liknande industrier.

– Vi behöver kraftsamla inom området för att öka svensk industris konkurrenskraft. Vi hoppas att fler företag och organisationer ansluter sig till arbetet att ta fram den här forskningsagendan för ökad processintensifiering, säger Anders Björk på IVL som koordinerar PI-Nordic.

Agendan PI-Nordic startades för att öka användningen av processintensifiering i Norden med fokus på Sverige. Centrala frågeställningar är behovet av ökad resurseffektivitet och energieffektivisering samt omställningen till nya biobaserade råmaterial.

– För omställningen mot biobaserade kemiska produkter är PI ett mycket viktigt verktyg och därför är den här satsningen viktig för oss, säger Lars Josefsson, Västsvenska Kemiklustret.

– Vår vision är att Sverige ska ha Europas mest effektiva och hållbara processindustri. Att processintensifiering och dess verktyg, kunskapen om användning av teknologin och exempel på framgångsrika verktyg är välkända och accepterade inom industrin år 2020, säger Tommy Norén Senior Manager Technologies på Alfa Laval och ordförande för PI- Nordic.

Den 23-24 oktober anordnas ett seminarium om PI-Nordic. Mer information om programmet och anmälningslänk finns här.

Vid frågor kontakta:
Anders Björk, anders.bjork@ivl.se tel. 010-788 65 72
Tommy Norén, Alfa Laval, tommy.noren@alfalaval.com tel. 046-36 66 82

PI-Nordic är ett av fem agendaprojekt som har beviljats stöd från Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom satsningen Strategiska innovationsområden. PI-Nordic består i dagsläget av IVL Svenska Miljöinstitutet, Center for Chemical Process Engineering (CPE) på Chalmers, SP Process Development, IKEM, Skogsindustrierna, Perstorp AB, Västsvenska Kemiklustret och Alfa Laval. IVL Svenska Miljöinstitutet och SP står för sammanställning och bearbetning till en färdig forskningsagenda.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev