1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-05-11] Smarta indikatorer ska mäta motståndskraft hos viktiga samhällsfunktioner
Nyhet | 2016-05-11

Smarta indikatorer ska mäta motståndskraft hos viktiga samhällsfunktioner

Det nya EU-projektet Smart resilience indicators for smart critical infrastructures, ska utveckla indikatorer för att mäta resiliens, det vill säga hur motståndskraftiga, viktiga samhällsfunktioner som transporter, sjukvård, industrier och dricksvattenförsörjning är för störningar.

– Störningarna kan bero på klimatförändringar, terrorhot eller på att infrastrukturerna numera är mer integrerade när det gäller IT-system, säger projektledaren Johan M. Sanne på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet kommer att ta fram en metod som beslutsfattare kan använda för att identifiera, visualisera och värdera resiliens så att de kan fatta beslut för att säkra dricksvattenförsörjningen.

– De frågor vi kommer att titta på är bland annat vilka nya sårbarheter och inbördes beroenden som skapas när vi gör infrastrukturen ”smartare”, till exempel genom ökad användning av IT. Hur påverkar det infrastrukturens resiliens? säger Johan M. Sanne.

Projektet är tvärvetenskapligt och knyter an till tidigare projekt på IVL inom bland annat vattensektorn och kring klimatanpassning. I projektet har IVL ansvar för att analysera indikatorer för dricksvattenförsörjning och för att analysera behov hos slutanvändare av indikatorerna.

IVL har också anlitat centrumbildningen DRICKS vid Chalmers för att bidra med kompletterande expertkunskaper inom drickvattenområdet. Svenska intressenter omfattar bland annat MSB, Svenskt Vatten och Livsmedelsverket.

Projekt har en budget på 5 miljoner euro från EU:s ramprogram Horisont 2020. IVL Svenska Miljöinstitutet är svensk forskningspartner. Projektet startar i maj 2016 och pågår i fyra år.

För mer information, kontakta:
Johan M Sanne, 0107886659, johan.sanne@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev