1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-09-09] Internationell workshop och mätkampanj i kölvattnet av ”dieselgate”
Nyhet | 2016-09-09

Internationell workshop och mätkampanj i kölvattnet av ”dieselgate”

Mot bakgrund av utsläppsfusket inom bland annat Volkswagenkoncernen har kraven på tuffare utsläppskontroller ökat kraftigt. I veckan arrangerade IVL en internationell workshop i Göteborg för att utbyta kunskap om utsläppsmätningar i verklig trafik.

Deltagarna på workshopen är några av de absolut främsta på området och kommer från universitet, forskningsinstitut och myndigheter i Europa och USA. Under två dagar samlades man på Chalmers i Göteborg för att utbyta erfarenheter efter fjolårets avgasskandal som har fått namnet dieselgate.

– IVL har jobbat med avgasmätningar i verklig trafik i 25 år. Vi måste tillsammans med andra forskare runtom i världen följa upp hur fordonsindustrin, och i synnerhet Volkswagen, har hanterat utsläppsfusket och att de teknikåtgärder som man tvingades till också leder till minskade utsläpp ute i trafiken, säger Åke Sjödin, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I samband med workshopen startar IVL en två månader lång mätkampanj i Göteborg med ett instrument som mäter avgashalterna bil för bil i passerande trafik. Ett likadant instrument har sedan i maj gjort avgasmätningar på över 70 000 fordon i Zürich. IVL-kampanjen siktar på att mäta minst 30 000 fordon.

– Med instrumentet kommer vi att kunna följa upp hur avgasnivåerna faktiskt ser ut i verkligheten. Det ska bli framförallt intressant att se hur de åtgärdade Volkswagenbilarna presterar, säger Åke Sjödin.

Mätinstrumentet tillverkas av svenska Opus, ett ledande globalt besiktningsföretag med stora marknadsandelar i USA och Sydamerika.

1st European on-road emission remote sensing workshop arrangerades 6-7 september 2016.

Vid frågor kontakta:
Åke Sjödin, ake.sjodin@ivl.se, tel. 010-788 67 98

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev