1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-09-21] IVL tar fram branschgemensamt verktyg för räkna på byggnaders klimatpåverkan
Nyhet | 2016-09-21

IVL tar fram branschgemensamt verktyg för räkna på byggnaders klimatpåverkan

IVL har fått ett projekt från Energimyndigheten för att ta fram ett branschgemensamt miljöberäkningsverktyg för byggnader. Verktyget baseras på livscykelanalysmetodik (LCA) och gör det möjligt för en icke-expert att ta fram en klimatdeklaration för en byggnad.

Verktyget kommer att vara gratis och designat för att klara de LCA-krav som föreslagits i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad 3.0.  Det ska också kunna användas för andra ändamål, till exempel av kommuner för att få in klimatdeklarationer från en byggare eller som ett underlag för en upphandling.

– Det här är en fortsättning på projektet "Verktygslåda för marknadsimplementering av LCA i byggandet", där vi identifierade ett behov av ett öppet miljöberäkningsverktyg för att göra LCA för alla slags byggnader. Det behovet har också styrkts av Boverkets utredning om möjligheterna att använda LCA kopplat till byggregler och som ett sätt för branschen att styra mot en mer hållbar byggd miljö och effektiv användning av naturresurser, säger Martin Erlandsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Verktyget kommer att utvecklas i samarbete med aktörer som har stor påverkan på de krav som ställs vid upphandling och vid utformning av byggnader.

Vill du som är beställare vara med i projektet för att påverka utvecklingen och vara först att testa Miljöberäkningsverktyget så är det möjligt att delta med insats av egen tid. Offentliga eller privata beställare som vill vara med i projektet kan kontakta Martin Erlandson på IVL.

För mer information kontakta:
Martin Erlandsson, martin.erlandsson@ivl.se, tel. 010-788 65 30

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev