1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-06-07] Många miljömässiga och socioekonomiska fördelar med svensk biodrivmedelsproduktion
Nyhet | 2017-06-07

Många miljömässiga och socioekonomiska fördelar med svensk biodrivmedelsproduktion

Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet, Luleå tekniska universitet, Bio4Energy och Lunds universitet har utvärderat den svenska biodrivmedelsproduktionen. Resultatet tyder på att det finns många miljömässiga och socioekonomiska fördelar som man bör ta hänsyn till vid utformningen av framtida styrmedel för biodrivmedel.

Ett alltför snävt fokus på enbart utsläppsminskningar från användningen av biodrivmedel istället för fossila drivmedel fångar inte hela värdet av biodrivmedelsproduktion för svensk ekonomi. Det finns ytterligare fördelar visar studien.

– Biodrivmedel gör mer än bara ersätter fossila drivmedel i transportsystemet. Bland annat är energin och användningen av de biprodukter som kommer ur produktionen viktiga aspekter, tillsammans med socioekonomiska fördelarna som biobränslen skapar i form av regional utveckling och nyskapande identitet. Dessa mervärden är viktiga att få med om man ska ge en helhetsbild över det värde som biodrivmedel har i en cirkulär och biobaserad ekonomi, säger Michael Martin på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tydliga exempel inkluderar de fördelar som kan uppstå från biprodukter från spannmålsbaserad etanolproduktion, rötrester från biogasproduktion, och värmeintegration med biodrivmedelsanläggningar. Biodrivmedelsproduktion skapar också många arbetstillfällen, regional utveckling och inte minst faktiska utsläppsminskningar.

– Om man tar hänsyn till dessa, icke-bränslerelaterade fördelar, kan det sammantaget innebära att svensk biodrivmedelsproduktion leder till 50 procent större minskning av växthusgasutsläpp jämfört med om endast de ersatta fossila drivmedlen beaktas, säger Michael Martin.

En sammanfattning och hela rapporten från projektet finns att ladda ner här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Michael Martin, michael.martin@ivl.se, tel. 010 788 65 00
Elisabeth Wetterlund, Luleå tekniska universitet, elisabeth.wetterlund@ltu.se
Philip Peck, Lunds universitet, philip.peck@iiiee.lu.se

Forskningsprojektet Environmental and Socio-economic Benefits of Swedish Biofuels Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.   genomfördes med finansiering från Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, f3 (Fossil Free Fuels) som finansieras gemensamt av centrumpartnerna, Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen. IVL Svenska Miljöinstitutet är en av cirka 20 partners i f3 ( www.f3centre.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ).

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev