1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-06-08] IVL söker fastighetsägare som vill starta testbädd för hållbart boende
Nyhet | 2017-06-08

IVL söker fastighetsägare som vill starta testbädd för hållbart boende

Värme, ventilation, avfall, avlopp – det finns många frågor rörande våra boenden och människors beteenden som intresserar miljöexperterna. Möjligheten att göra klimatsmarta förbättringar bedöms vara stor. IVL Svenska Miljöinstitutet planerar att starta en levande testbädd inom boende och söker nu en fastighetsägare som vill testa idéer för ett hållbart boende.

– Det finns många testbäddar i Sverige redan, men det finns också några luckor som vi hoppas kunna fylla. Till exempel saknas det testbäddar där man testar saker i större skala, där familjer, pensionärer, unga – alltså vanliga människor bor. Det behövs också testbäddar som är mer öppna, som löpande tar in nya idéer och även är redo att testa mer oprövade tekniker, säger Johan Strandberg på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tillgången till testbäddar fyller en viktig funktion, främst inom miljöteknik och byggområdet där det ofta finns höga trösklar i form av dyrbar infrastruktur och långa tidsperspektiv. Vid testbädden kan företag, akademi, andra organisationer och de boende samverka för att tillsammans hitta lösningar på de utmaningar som finns inom bostadssektorn. Boendet står för nära 40 procent av energianvändningen i Sverige och ger upphov stora utsläpp av växthusgaser.

Genom projektet Grön Bostad och EU:s strukturfonder har IVL nu fått finansiering för att starta upp och driva en testbädd – en form av forsknings- och demonstrationsanläggning inom boende. Testbädden ska öka synligheten för nya tekniska lösningar och bidra till en hållbar stadsutveckling i Stockholmsregionen.

– Vi tycker att det experimenteras alldeles för lite i Stockholms bostäder generellt och i synnerhet tillsammans med de boende. Människors beteenden och acceptans för ny teknik är ett område där vi ser en stor potential, säger Johan Strandberg.

Den fastighetsägare IVL nu söker ska framförallt ha ett stort engagemang för att vara med och utveckla det hållbara boendet. De resurser som behövs är fastigheter som är i drift eller som ska byggas, där man är villig att frångå normen och testa nya och ibland obeprövade tekniker, under överinseende av forskarna på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Läs mer om vem IVL söker och förutsättningarna för ett samarbete här Pdf, 619.2 kB, öppnas i nytt fönster..

IVL:s samarbetspartner i projektet är KTH, Sustainable Innovation, Ecoloop och länsstyrelsen i Stockholm. Alla deltar i Grön Bostad som finansieras av EU:s strukturfonder. Läs mer om Grön Bostad här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor, kontakta:
Johan Strandberg, johan.strandberg@ivl.se, tel. 010-788 65 98

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev