1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-05-16] Gemensamt bolag ska underlätta digitala byggvarudeklarationer
Nyhet | 2018-05-16

Gemensamt bolag ska underlätta digitala byggvarudeklarationer

I byggbranschen ställs allt högre krav på miljöcertifieringar och miljömärkningar. För att öka takten i digitaliseringen av den miljöinformation som finns om byggmaterial har IVL Svenska Miljöinstitutet och Byggmaterialindustrierna bildat det gemensamma bolaget, eBVD i Norden AB. Det ska underlätta arbetet med att digitalisera byggprocessen för både tillverkare och byggherrar och bidra till ett mer miljöanpassat byggande.

– Miljöinformation om byggmaterial är viktigt för många led i ett hållbart samhällsbyggande; för byggna­der, omgivning, människor och klimatmål. Med det nya bolaget kan vi nyttiggöra forsknings- och utvecklingsarbete och göra det mer tillgänglig för olika användare, säger Anna Jarnehammar, affärsutvecklingschef på IVL Svenska Miljöinstitutet och ordförande i eBVD.

En byggvarudeklaration är en frivillig mall för hur tillverkare ska informera om en produkts miljöaspekter i olika skeden av dess livscykel. Mallen är utarbetad av hela sektorn genom Föreningen för Byggvarudeklarationer. IVL har de senaste åren genomfört ett antal utvecklingsprojekt för att uppdatera det frivilliga systemet och framförallt ta fram ett digitalt format med syfte att öka kvaliteten i informationen och under­lätta digitaliseringen inom sektorn.

Arbetet med miljöcertifieringar och miljömärkningar kräver en omfattande administration av de materialproducerande företagen. En stor mängd data ska uppdateras och distribueras och ofta ska ett stort antal produkter knytas till en specifik byggnad.

– De digitala byggvarudeklarationerna gör att arbetet för våra medlemmar blir enklare och att all information kan tillgängliggöras för deras kunder på en plats, säger Anneli Kouthoofd, vd på Byggmaterialindustrierna.

I samarbete med Byggmaterialindustrierna lanserade IVL 2016 en gemensam tjänst för digitala byggvarudeklarationer. Verktyget fungerar som en samlad databas där tillverkare kan registrera och lagra sina byggvarudeklarationer och där alla sedan fritt kan söka. Under 2017 formaliserades arbetet genom att det gemensamma bolaget eBVD i Norden bildades. På den digitala plattformen finns det nu mer än 150 aktiva leverantörer och mer än 2000 digitala deklarationer.

– Varje månad sker cirka 4000 nedladdningar av deklarationer från databasen av olika användare, så intresset för detta är verkligen stort, säger Anna Jarnehammar.

Nästa steg i utvecklingen är att koppla de digitala byggvarudeklarationerna direkt till olika digitala modeller i projekteringsskedet för att undvika kostsam manuell hantering av byggvarudeklarationer under byggprocessen. Den digitala byggvarudeklarationen möjliggör också att arbetet med loggböcker underlättas.

För mer information kontakta:
Anna Jarnehammar, anna.jarnehammar@ivl.se, tel. 010-788 65 76  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev