1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-05-25] Årets hetaste miljöfrågor debatterades på Tillståndet i miljön
Nyhet | 2018-05-25

Årets hetaste miljöfrågor debatterades på Tillståndet i miljön

Artificiell intelligens, hållbar konsumtion, jakten på plasten och flygskattens vara eller inte vara. Det var några aktuella frågor på agendan när IVL:s årliga konferens Tillståndet i miljön gick av stapeln den 24 maj.

Förmiddagen inleddes med diskussioner om klimatförändringar och hållbara samhällen. IVL:s Lars Zetterberg och Filip Johnsson från Chalmers pratade om vad som behövs för att Sverige ska kunna ställa om till ett koldioxidneutralt samhälle. Under de senaste elva åren har vi bara lyckats minskat utsläppen med drygt två procent om året. Utgår vi från konsumtionsbaserade utsläpp, däribland utrikes flygresor, är utsläppsnivåerna nästan helt oförändrade. För att nå klimatmålet till 2045 måste utsläppen i Sverige framöver minska med drygt fem procent per år och det kräver omvälvande förändringar av produktions- och energisystemen, menade Zetterberg och Johnsson. När publiken fick rösta om vad de tror är det viktigaste för att Sverige ska nå nettonollutsläpp hamnade införandet av nya normer och regelverk som skyndar på införandet av klimatsmarta lösningar i topp, följt av ändrade beteenden hos konsumenter.

IVL:s avfallsexpert Åsa Stenmarck berättade om det regeringsuppdrag hon har att se över möjligheterna att minska de negativa miljöeffekterna från plast. En av frågorna de tittar på är vilka begrepp som ska få användas i marknadsföring och Åsa Stenmarck konstaterade att ord som bioplastpåse eller nedbrytningsbar som används i dag är förvirrande för konsumenterna. ”Använd inte ord som nedbrytbar plast i marknadsföring, för det finns inte i dag”, sa hon.

Hon lyfte även fram att det behövs mer forskning för att ta fram alternativa produkter till plast, som exempelvis restaurangernas engångsprodukter och andra vanliga konsumentprodukter.

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) pratade om hållbar konsumtion och hur vi ska göra för att ställa om till en cirkulär ekonomi. Han menade att stora delar av näringslivet idag är med på tåget mot ett hållbart samhälle, men att det är viktigt att även uppmuntra i konsumtionsleden. Där såg han den sänkta reparationsmomsen som en väg till att konsumenter hellre väljer att laga än att köpa nytt.

Klimatentreprenörern Rebecka Carlsson, delade med sig av idéer om hur exponentiella teknologier som artificiell intelligens och VR kan hjälpa oss att påbörja omställningen. Hon menade att när allt teknik dubblas, då kan det gå fort. Men det viktigaste ansåg hon var att vi börjar med något över huvudtaget, för vi kan inte vänta.

Dagen avslutades med fokus på bland annat vatten och vattentillgången. IVL:s Östen Ekengren berättade om hur klimatförändringarna medfört att tillgången på färskvatten blir mer och mer ojämnt fördelad över världen, men även hur IVL arbetar både nationellt och internationellt för att hitta lösningar.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev