1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-07-01] Trä som är skadat av barkborre kan bli råvara för kläder
Nyhet | 2021-07-01
Damaged wood with traces of spruce bark beetle

Trä skadat av granbarkborre. Foto: Harald Kloth, Wikimedia

Trä som är skadat av barkborre kan bli råvara för kläder

Trä som har skadats av granbarkborren kan bli ett nytt råmaterial till kläder. Det är målet för ett av de många projekt som pågår inom det stora forskningsprogrammet Mistra SafeChem, som koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Forskningsprogrammet Mistra SafeChem ska skapa en hållbar kemiindustri och minska exponeringen av farliga ämnen. Arbetet sker genom ett omfattande samarbete mellan kemister med olika inriktning samt med specialister från industrin.

– Programmet ger en unik möjlighet att samarbeta mellan olika forskningsdiscipliner och kombinera utveckling av nya tillverkningsprocesser med utveckling av verktyg för bedömning av kemiska risker och miljöaspekter i ett livscykelperspektiv, säger IVL:s forskningschef John Munthe, som leder Mistra SafeChem.

– Samarbetet med näringslivet från olika delar av värdekedjan skapar också förutsättningar för att resultaten ska komma till nytta och tillämpas, och därmed bidra till en förändring.

Undersöker rester från skogsbruket

Joseph Samec, professor i organisk kemi vid Stockholms universitet, leder projektet som undersöker om rester från skogsindustrin kan bli textilfibrer. Arbetet sker i samarbete med professor Aji Mathew vid samma universitet, som har lyckats spinna fibrer från trä.

– Vi studerar hur man kan använda rester från skogsbruket, som toppar och grenar, och trä som skadats av granbarkborren. I samarbete med Skogforsk och Mellanskog arbetar vi för att få representativa restströmmar att jobba med. Vi utvecklar metoder för att fraktionera råvaran lignocellulosa och förfina den. Nästa steg är att verifiera att vi har en bra textilfibermassa, här samarbetar vi med RISE och andra partner i Mistra SafeChem, berättar Joseph Samec.

Målet är att lägga grunden för att kunna producera produkter från skogsrester i stor skala inom en inte alltför avlägsen framtid.

– Men vi är inte i applikationsstadiet, vi arbetar med grundforskning. Mitt mål är att detta ska leda till något mer än en akademisk studie.

Svårt steg mellan grundforskning och industri

En utmaning när man ska bedöma grundläggande forskningsmetoder utifrån livscykelanalys, LCA, är att metoderna inte är optimerade när det gäller lösningsmedel, uppvärmning, avdunstning, rening med mera. Det saknas ett viktigt gränssnitt mellan grundforskningen och en industriellt relevant process.

– Arbetet med skogsrester kommer att behöva mycket mer utveckling innan det är redo att utvärderas genom LCA. Förhoppningsvis kommer vi att få viktiga indata under Mistra SafeChem-programmet för att kunna gå vidare till en relevant LCA, säger Joseph Samec.

Hittills har arbetet gett positiva resultat.

– Vi har lyckats framställa cellulosa av granbarkborreskadat trä med en kvalitet som håller för regenerering. Nu ska vi skala upp och göra fiber av det, som senare kan användas för att göra kläder. Vi är väldigt nöjda med det!

För mer information, kontakta:
John Munthe, IVL, john.munthe@ivl.se, tel. 010-788 68 06
Joseph Samec, Stockholms universitet, joseph.samec@su.se, tel. 070-559 25 11

Om Mistra SafeChem

Mistra SafeChem pågår 2019 till 2024 och koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet. Forskare från IVL, Stockholms universitet, RISE, KTH och danska DTU deltar. Industrin medverkar med representanter från hela värdekedjan – allt från tillverkning av kemikalier till användning i industriella processer och produkter. Programmet finansieras med 70 miljoner kronor från Mistra och 30 miljoner från industriparterna.

Läs mer på Mistra SafeChems webbplats: www.mistrasafechem.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev