1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-09-04] Europeisk innovationstävling för renare vatten
Nyhet | 2023-09-04
Measure water content with digital device. Sunrise over the water. PH meter.

Europeisk innovationstävling för renare vatten

Vattenföroreningar är en av vår tids största utmaningar. För att hitta nya sätt att minska avståendet mellan forskning och slutanvändare har EU-projektet Aquatic Pollutants TransNet, där IVL Svenska Miljöinstitutet ingår, lanserat en innovationstävling.

– Vi hoppas att tävlingen kan hjälpa oss att ta fram nya innovativa metoder för att överföra kunskap mellan forskare och vattenintressenter. Bidragen kan utgå från helt nya idéer, eller bygga på nya användningsområden för tidigare använda metoder, säger Gunnar Thorsén, forskare och IVL:s arbetspaketledare i projektet Aquatic Pollutants TransNet.

Aquatic Pollutants är en EU-utlysning som syftar till att ta ett gemensamt grepp på vattenföroreningar orsakade av mikroföroreningar, antibiotikaresistens och sjukdomsframkallande mikroorganismer. Inom utlysningen pågår 18 parallella vetenskapliga projekt där IVL, tillsammans med tyska och franska forskningsinstitut, driver ett kommunikationsprojekt. I Sverige har Vetenskapsrådet bidragit med finansiering.

Både projektdeltagare och finansiärer har positiva erfarenheter av innovationstävlingar sedan tidigare och hoppas få in många nytänkande bidrag. Målet är att tävlingen bidrar till nya perspektiv på kunskapsöverföring.

– Vi välkomnar deltagare från alla möjliga delar av samhället som berörs av de här frågorna. Förhoppningen är att tävlingsbidragen kan prövas av de vetenskapliga projekten och bidra till effektivare kommunikation med berörda intressentgrupper, säger Gunnar Thorsén.

Tävlingen är öppen för alla och pågår till den 15 oktober. Utöver äran får vinnaren chans att se sin idé omsättas i praktiken, samt bidrag till en resa till en av Europas mest framstående konferenser inom ekotoxikologi. Vinnaren utses av en jury bestående av medlemmar från projektets olika partners.

Läs mer om hur du deltar i tävlingen på projektets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För mer information, kontakta:

Gunnar Thorsén, tel: 010-788 66 55, e-post: gunnar.thorsen@ivl.se


Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev