1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-04-03] IVL och KTH först ut med miljöcertifiering av universitetsutbildning
Pressmeddelande | 2012-04-03

IVL och KTH först ut med miljöcertifiering av universitetsutbildning

IVL Svenska Miljöinstitutet har fått i uppdrag att i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) utveckla en certifierad miljövarudeklaration av civilingenjörsutbildningen Energi och miljö. Det är första gången en miljövarudeklaration tas fram för en universitetsutbildning.

De allra flesta kommuner har avancerade verktyg för måltidsplanering, matsedlar, upphandling och inköpsuppföljning, men saknar en tjänst för uppföljning av klimatpåverkan i samma system. - Produkter kan ha flera olika typer av miljömärkning, till exempel kravmärkning. Men det finns i dag inget verktyg för att göra en deklaration av klimatpåverkan från produkter. Det kan IVL Svenska Miljöinstitutet nu snart erbjuda, säger Elin Eriksson på IVL. IVL genomför under 2012 två uppdrag inom detta område; ett för Sveriges kommuner och landsting (SKL) och ett för Örebro kommun. IVL tar fram information om varje livsmedel som används i storköket och gör den tillgänglig genom ett enkelt webbaserat verktyg där användaren kan beräkna hur mycket klimatpåverkan vart och ett av livsmedlen ger. - Tanken är att verktyget ska underlätta för kommunerna att välja livsmedel och rätter som skapar mindre klimatpåverkan. Systemet finns bland annat i England men är unikt i Sverige, säger Elin Eriksson.   För mer information kontakta Elin Eriksson

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev