1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-07-01] Uppförandekod ska mota oseriös textilinsamling
Pressmeddelande | 2013-07-01

Uppförandekod ska mota oseriös textilinsamling

IVL Svenska Miljöinstitutet har fått fyra projektuppdrag inom textilområdet för att försöka finna lösningar för hur textilier ska kunna tas tillvara. Tre av projekten sker i samarbete med organisationer från de övriga nordiska länderna.

– Det finns idag inga styrmedel för hur återvinningen ska gå till, och det finns både seriösa och oseriösa insamlare av textil. Vi ska ta fram en uppförandekod för insamlare och se om vi kan skapa en gemensam återvinningsstrategi i Norden, säger David Palm, forskare inom avfallshantering på IVL. Kläder har blivit köp- och slängvaror. Det finns inget organiserat system för att ta hand om kläder och textilier. Textil som idag samlas in återanvänds, resten hamnar i soporna. Problemet är att det saknas ett system liknande det för förpackningar. Dessutom sker insamlingen i Sverige och de övriga nordiska länderna främst på frivillig bas genom välgörenhetsorganisationer. Tre av de nya projekten har som mål att öka insamling, återanvändning och återvinning av använda textilier och finansieras av Nordiska Ministerrådet. Med en uppförandekod får organisationer skriva under ett åtagande för att säkra att hanteringen av begagnade textilier sker på ett så miljömässigt hållbart sätt som möjligt. David menar att Sverige ensamt troligen är för litet för att det ska löna sig att återvinna textil, därför behövs ett samarbete över gränserna för att få in tillräckligt stora mängder. Det fjärde projektet finansieras av Naturvårdsverket, som har fått ett regeringsuppdrag att ta fram etappmål för textilier. Här ska mål formuleras och åtgärder utvärderas genom att göra LCA-beräkningar som jämför återvinning, återanvändning och förbränning samt samhällsekonomiska beräkningar på olika åtgärder och styrmedel för att kunna nå målet. I detta projekt handlar det bland annat om producentansvar, där Sverige kan lära av till exempel Frankrike. David Palm säger att i Sverige behöver producenterna egentligen inte bry sig om vad som händer med plaggen när de nått konsumenten. – Producentansvaret i Frankrike innebär att man lägger på en extra avgift på varje plagg som säljs på marknaden. Om man gör på det sättet, med en tillräckligt hög avgift, så blir det dyrt att sälja många dåliga plagg på marknaden, säger David Palm. För mer information kontakta: Anna Fråne, anna.frane@ivl.se, tel. 010-788 67 41

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev