1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-09-12] Nya metoder behövs för arbetsmiljöarbetet i bemanningsföretag
Pressmeddelande | 2014-09-12

Nya metoder behövs för arbetsmiljöarbetet i bemanningsföretag

Bemanningsanställda byter ofta arbetsplats och får nya arbetsuppgifter. Att få arbetsmiljöarbetet att fungera för inhyrd personal är ofta svårt eftersom ansvaret är delat mellan det inhyrande företaget och bemanningsföretaget visar en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Antalet anställda i bemanningsföretag har ökat från 5 000 i mitten av nittiotalet till över 130 000 i dag. Många trivs med att arbeta i bemanningsföretag, det är en väg in på arbetsmarknaden, men det förekommer också tunga och hälsofarliga arbetsuppgifter och att bemanningsanställda upplever att de inte vågar säga ifrån. Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har i ett AFA-finansierat projekt studerat hur det delade arbetsmiljöansvaret fungerar i praktiken, både vad som fungerat bra men också var det brustit när bemanningsanställda råkat ut för arbetsskador. En analys av intervjuer med 38 bemanningsanställda som råkat ut för arbetsskador samt intervjuer med bemanningsföretag och deras kunder visar att det kan finnas brister i arbetsmiljöarbetet både hos bemannings- och inhyrande företag. – Ofta är det just det delade ansvaret som är problematiskt. Om en part inte gör sin del, fungerar inte arbetsmiljöarbetet som det ska.  För att få stabilitet är det viktigt att båda parter känner ansvar för arbetsmiljön och kan ingripa om den andra parten inte tar sitt ansvar, säger Ann-Beth Antonsson, som lett forskningsarbetet. IVL har utvecklat ett underlag för fungerande arbetsmiljöarbete som omfattar kedjan från upphandling av bemanningstjänster till avslut av bemanning och innefattar även hur eventuella arbetsskador kan hanteras. Underlaget kan användas av både bemanningsföretag och inhyrande företag och visar bland annat nyttan av ett fungerande arbetsmiljöarbete, inte bara för de anställda utan också för verksamheterna och hur bemanningsföretag och inhyrande företag kan samarbeta om arbetsmiljön. Rapporten från projektet kan laddas ner utan kostnad. För mer information kontakta: Ann-Beth Antonsson (projektledare), tel. 010-788 65 47 Lisa Schmidt, John Sjöström eller Johan M. Sanne. Samtliga finns på IVL Svenska Miljöinstitutet, tel. 010-788 65 00

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev