1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-09-12] Ventilationen kan orsaka dålig inneluft
Pressmeddelande | 2014-09-12

Ventilationen kan orsaka dålig inneluft

Ventilationssystem som inte sköts och rengörs som de ska kan orsaka problem med inneluften. Smuts och fukt i systemen gör att mikroorganismer växer till och det kan bildas irriterande ämnen som sedan sprids med luften inomhus. Det visar en ny undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort.

I studien har forskarna undersökt hur luften förändras när den transporteras genom fyra ventilationssystem i kontorsfastigheter. De fyra fastigheterna är vanliga kontor utan påtalade problem med innemiljön. Mätningarna visar att de filter som finns för att rena tilluften till kontoren skiljer av partiklar sämre än förväntat och att det bildas irriterande ämnen som organiska syror och formaldehyd. Även den totala halten av kolväten ökar. I två av ventilationssystemen hittade forskarna också mögel. – Om fukt kommer in i ventilationssystemet kan det bidra till att det bildas irriterande ämnen och att mikroorganismer växer till, säger Pär Fjällström, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Enligt honom är det här ett vanligt förekommande problem. Uppskattningsvis beror cirka 70 procent av de hälsoproblem som folk upplever relaterade till innemiljön i kontor helt eller delvis på bristande drift eller underhåll av ventilationen. – Arbetsplatser där det finns klagomål på ”dålig luft” och symptom från de övre luftvägarna eller diffusa symptom på trötthet och huvudvärk gör klokt i att undersöka vad det beror på, säger Pär Fjällström. Många av problemen med dålig innemiljö kan man förebygga och undvika genom att underhålla ventilationssystemen och se till att de fungerar som de ska. Att ventilationen har tillräcklig luftomsättning har stor betydelse för luftkvaliteten. Likaså är det viktigt att ventilationskanalerna hålls rena och att filter byts regelbundet – gärna två gånger per år; på våren efter pollensäsongen och efter den fuktiga och mögelrika hösten. Fler konkreta råd och rekommendationer om hur man kan undvika problem med ventilationen och vad man kan göra om man misstänker att ventilationen är undermålig finns sammanställda i en rapport från IVL. Läs mer om studien och rekommendationer om åtgärder i rapporten Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor  eller i populärsammanfattningen av rapporten som finns att ladda ner här. För mer information kontakta: Pär Fjällström, par.fjallstrom@ivl.se, tel. 010-788 65 25 Ann-Beth Antonsson, ann-beth.antonsson@ivl.se tel. 010-788 65 47

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev