1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-09-25] Reformförslag för utsläppshandeln räcker inte
Pressmeddelande | 2014-09-25

Reformförslag för utsläppshandeln räcker inte

Parallellt med diskussionerna om EU:s energi- och klimatpaket för 2030 pågår diskussioner i Bryssel om hur EU:s system för handel med utsläppsrätter ska reformeras. Det krävs att medlemsländerna nu skärper det förslag som EU-kommissionen lagt fram, säger experter från IVL Svenska Miljöinstitutet och Fores i en ny rapport.

EU:s utsläppshandelssystem EU ETS är ifrågasatt, bland annat för att det finns ett stort överskott av utsläppsrätter. Det gör att priset på utsläppsrätter är lågt, runt sextio kronor per ton koldioxid. Som ett led i att stärka systemet föreslog EU-kommissionen i januari en marknadsreserv, en slags centralbank för utsläppsrätter dit 12 procent av överskottet årligen flyttas för att åter göras tillgängliga när överskottet sjunkit. Förslaget diskuteras nu av EU-länderna. – Vi har tidigare sagt att det vore mer effektivt att skrota utsläppsrätter och på så sätt återställa systemet. Men motståndet mot det verkar vara för stort för att det ska kunna genomföras. Kommissionens förslag om en marknadsreserv är kanske det bästa som man kan få politisk enighet kring. Men i så fall är det viktigt att kommissionens förslag utformas för att bli så bra som möjligt, säger Daniel Engström Stenson på tankesmedjan Fores. I en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet och Fores analyseras kommissionens förslag. Författarnas slutsats är att reformen på sikt kan bidra till en stabilare marknad och ett högre pris, men att riskerna fortfarande är många. – Så som reformförslaget nu är utformat minskar risken för att nya stora överskott skapas. Samtidigt kommer reserven inte att införas förrän 2021 och det dröjer sannolikt tio år innan det nuvarande överskottet ens når under 800 miljoner utsläppsrätter. För att stärka systemet och undvika att förtroendet minskar ytterligare behöver införandet ske tidigare, säger Lars Zetterberg vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Dessutom påpekar rapportförfattarna att de 900 miljoner utsläppsrätter som tillfälligt tagits bort ur systemet genom så kallad backloading inte bör återföras till marknaden under 2019 och 2020 som planerat. – Om det förs in ytterligare 900 miljoner utsläppsrätter på marknaden kommer det att dröja ännu längre innan marknaden stärks, bland annat för att priset riskerar sjunka ytterligare under dessa år. Därför borde alla länder kunna enas om att dessa utsläppsrätter går direkt in i utsläppsreserven och därmed portioneras ut under en längre tid framöver. Det kommer leda till mer kostnadseffektiva utsläppsminskningar på sikt, säger Susanna Roth vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Ladda ner rapporten EU ETS reform - Assessing the Market Stability Reserve För mer information kontakta: Lars Zetterberg, IVL,  lars.zetterberg@ivl.se, tel. 010-788 65 57 Daniel Engström Stenson, Fores, daniel.engstrom@fores.se, tel. 0730 88 52 63

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev