1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-05-10] Ny forskning om styrmedel för cirkulär ekonomi
Pressmeddelande | 2016-05-10

Ny forskning om styrmedel för cirkulär ekonomi

Dagens produktions- och konsumtionsmönster är en av de största utmaningarna för att nå miljömålen. Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering visar att minst fyra miljömål är svåra att nå på grund av bland annat ohållbara konsumtionsmönster. Nu tar forskarna ett tvärvetenskapligt grepp och kombinerar ekonomisk modellering med livscykelanalys för att undersöka hur styrmedel för en cirkulär ekonomi kan utformas.

Det IVL-ledda projektet Policia, Policies for Life-Cycles, an Integrated Assessment, pågår i tre år och ska undersöka hur kombinationer av styrmedel ska utformas för att kunna korrigera för marknadsmisslyckanden från ”vagga till vagga” längs produkters hela livscykel – från råvaruutvinning, produktion, konsumtion till återanvändning eller återproduktion. Projektet ska hjälpa Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och andra myndigheter och politiker att ta ett cirkulärt systemperspektiv och fatta klokare beslut kring styrmedelskombinationer för en cirkulär ekonomi.

– Vi vill testa hypotesen om och när en holistisk livscykelansats inom styrmedelsutformning är nödvändig för att styra produktions- och konsumtionssektorn från en linjär till en cirkulär ekonomi. Det gäller särskilt för vissa produkt- och tjänstekategorier som har komplex resurs- och miljöpåverkan som är beteendemässigt och tekniskt sammankopplade mellan olika stadier inom livscykeln, säger Magnus Hennlock, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Forskningsresultaten kommer att demonstreras i två fallstudier – på mobiltelefonmarknaden och fritidsbåtsmarknaden i Sverige. Förutom forskare från IVL deltar även forskare från Chalmers och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Naturvårdsverkets forskningsanslag finansierar projektet med närmare sex miljoner kronor.

– Forskningen kring såväl styrmedel för cirkulär ekonomi som livscykelanalys tog fart i mitten av 1990-talet inom olika vetenskapliga discipliner och har pågått isolerade från varandra. Nu gifter vi samman dem till en integrerad cirkulär systemansats med tvärvetenskapligt fokus på beteendeforskning och miljövetenskap, säger Magnus Hennlock.

För mer information kontakta:
Magnus Hennlock, magnus.hennlock@ivl.se, tel. 010-788 69 08

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev