1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-05-23] Industrin och transporter största utmaningen för koldioxidneutralt Norden
Pressmeddelande | 2016-05-23

Industrin och transporter största utmaningen för koldioxidneutralt Norden

Den 23 maj lanseras en nordisk upplaga av Internationella energimyndighetens (IEA) kända globala publikation Energy Technology Perspectives. Rapporten visar att de nordiska länderna genom att samarbeta kan uppnå en koldioxidneutral region till år 2050 – men det krävs att politikerna tar industrins utmaningar på allvar och ökar tempot på transportområdet.

– De riktigt stora utmaningarna finns i industri- och transportsektorn, där energi används. Hittills har de nordiska länderna fokuserat framförallt på att få energitillförseln ren, och framgångarna där måste nu upprepas i andra sektorer. Eftersom vi är så beroende av vår energiintensiva basindustri så måste vi satsa på innovation och teknikutveckling där, säger Markus Wråke, energiexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet och projektledare för Nordic Energy Technology Perspective 2016.

Tillsammans med IEA och andra forskare i de nordiska länderna har han studerat de tekniska och politiska möjligheterna att minska de nordiska energirelaterade utsläppen med 85 procent till år 2050 jämfört med 1990. Det går att uppnå men kommer att kräva politisk- och teknisk innovation.

Stora utmaningar finns inom industri- och transportsektorn. Särskilt svåra är processutsläppen från stål- och cementtillverkning. För att bli av med dessa krävs antingen stora teknikgenombrott, eller att utsläppen avskiljs och lagras i marken. I rapporten slår man fast att innovation i avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) kommer att vara avgörande för att minska processrelaterade utsläpp som inte kan minskas med energieffektivitet eller förnybar energi.

– Sverige är väldigt beroende av dessa industrier. Ändå har Sverige satsat för lite på radikalt förbättrade produktionsmetoder och varit märkligt avvaktande till tekniker för koldioxidinfångning och lagring. Det är fortfarande väldigt otydligt vad regeringen tycker, och jag hoppas att Energikommissionen som Ibrahim Baylan leder tar i den här frågan, säger Markus Wråke.

Regeringen måste också på allvar planera för ett system utan kärnkraft; den är helt enkelt för dyr och kommer att försvinna på ekonomiska grunder. Samtidigt vore det dumt, både ekonomiskt och för klimatet, om alla reaktorer nu snabbavvecklades. I rapporten räknar forskarna med att kärnkraften minskar från 22 procent av den nordiska elproduktionen till 6 procent år 2050, allt eftersom reaktorer åldras, energianvändningen effektiviseras och framförallt vindkraft kommer till.

Transportsektorn, somstår för mer än 20 procent av Nordens växthusgasutsläpp, går att göra fossilfri med en kombination av elektrifiering, biodrivmedel, smartare stadsplanering och mobilitetslösningar. Men tempot i omställningen behöver skruvas upp ordentligt.

– Här finns massor av politiska verktyg vi vet fungerar och som kan användas mer. Infrastruktursatsningar måste bättre hänga ihop med klimatmålen, fordonsskatter bör differentieras ytterligare och villkoren för förmånsbilar ses över, för att ta några exempel.

– En annan nyckelfråga är städernas roll – vi räknar med att Nordens städer kommer växa med 200 000 personer per år de närmaste årtiondena. Att utnyttja stadens unika möjligheter till effektiv energianvändning blir därför jätteviktigt, avslutar Markus Wråke.

Nordic Energy Technology Perspectives 2016 presenteras på Rosenbad i Stockholm den 23 maj 2016. Seminariet webbsänds på regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Markus Wråkes presentation finns att ladda ner här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner rapporten (executive summary)

Fullständig rapport

Vid frågor kontakta:
Markus Wråke, markus.wrake@ivl.se, tel. 010-788 65 21

Nordic Energy Technology Perspective 2016 är den andra regionala upplagan av IEA:s kända globala publikation Energy Technology Perspectives. Projektet har varit ett samarbete mellan IEA och ledande forskningsinstitut i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Nordic Energy Research. Den tidigare nordiska upplagan 2013 visade att ett koldioxidneutralt Norden är möjligt till 2050 (se http://www.nordicetp.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). I 2016 års upplaga visas hur ett sådant resultat bäst kan nås.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev