1. Startsida
 2. Press
 3. [2016-05-25] Mistra Explore utforskar framtidens fordonsåtervinning
Pressmeddelande | 2016-05-25

Mistra Explore utforskar framtidens fordonsåtervinning

Dagens och morgondagens bilar blir allt mer komplexa med mer elektronik och nya lättviktsmaterial. Många av dessa material förekommer i förhållandevis små mängder, har hög miljöpåverkan och är strategiskt viktiga. Det ställer svensk fordonsåtervinning inför stora utmaningar.

– En ensam firma kanske inte har råd att göra stora investeringar för en mer avancerad materialåtervinning. Vi kommer troligtvis behöva se mer samarbeten inom såväl återvinningsindustrin som mellan fordonstillverkarna och återvinningsföretagen, säger projektledare Carl Jensen vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Genom att nya fordon och återvinningssystem utvecklas parallellt och i tillräckligt snabb takt kan ekonomiska och juridiska risker minimeras samtidigt som möjligheten till innovation och fortsatt industriell förnyelse i Sverige och Europa tas till vara. Men för att det ska ske behövs såväl nya industriella initiativ och samarbeten som klokt utformade politiska styrmedel.

– Snittåldern för ett uttjänt fordon är 19 år. Det skapar ett tidsmässigt utrymme för anpassning av återvinningsindustrin. Men för att veta hur anpassningen ska ske måste vi ta reda på vad vi har att vänta oss, säger Carl Jensen.

Projektet Explore har därför som mål att stärka den svenska fordonsåtervinningens roll i en mer cirkulär ekonomi och skapa nära samarbeten mellan tillverkande och återvinnande företag. Mot denna bakgrund, kommer projektet bland annat att:

 1. Analysera förändringen i den framtida fordonsflottans materialinnehåll och den anpassning av återvinningssystemet som krävs.
 2. Kartlägga tekniska lösningar för demontering, sortering och återvinning av framtida fordon.
 3. Identifiera politiska och industriella åtgärder som kan stödja utvecklingen av svensk fordonsåtervinning.

Samarbetet mellan industriella aktörer från fordons- och återvinningsindustrin, forskningsinstitutioner med starka tvärvetenskapliga erfarenheter samt nödvändig teknik- och systemkompetens ger goda förutsättningar för intressanta forskningsresultat och stärkt konkurrenskraft för de svenska fordons- och återvinningsindustrierna. Följande partners medverkar i projektet:

 • AB Volvo
 • Volvo personvagnar
 • Stena Recycling
 • Walters bildelar
 • Eklunds bildelslager
 • Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund (SBR)
 • Bilretur
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Chalmers Industriteknik
 • Chalmers Miljösystemanalys
 • Chalmers Produkt och Produktionsutveckling

Explore är en fortsättning på forskningsprojektet Realize och ingår som ett av sex projekt i Mistras program ”Closing the loop 2.0”. Projektet är finansierat med 6.9 miljoner under fyra år.

För mer information kontakta:
Hanna Ljungkvist (tillförordnad projektledare), hanna.ljungkvist@ivl.se, tel. 010-788 68 99 eller
Carl Jensen, carl.jensen@ivl.se, tel 010-788 68 92

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev