1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-09-27] Första flygplanet miljövarudeklarerat
Pressmeddelande | 2016-09-27

Första flygplanet miljövarudeklarerat

För första gången har nu ett flygplan miljövarudeklarerats. Det är Bombardier Aerospace som har miljövarudeklarerat ett av sina flygplan i EPD-systemet för att på ett transparent sätt visa flygplanets miljöpåverkan genom hela livscykeln.

– Vi är väldigt glada över att se den första EPD-registreringen från flygbranschen. Det här visar att miljövarudeklarationer är användbara även för tillverkare av komplexa produkter, bara de har en vilja att öppet kommunicera miljöprestandan, säger Elin Eriksson, enhetschef på IVL Svenska Miljöinstitutet och ordförande i IVL:s dotterbolag EPD International AB.

Enligt Bombardier kan åttio procent av ett flygplans miljöprestanda bestämmas på projekteringsstadiet. Det var något som påverkade deras beslut från början.

– Vi är mycket stolta över att publicera den första EPD:n inom flygbranschen. Med den här miljövarudeklarationen för våra CS100 flygplan kan vi ge våra kunder trovärdig och jämförbar information av miljöprestandan av våra flygplan, säger Fred Cromer, vd för Bombardier Commercial Aircraft.

– Det är ett stort arbete som har lagts ner. Eftersom det är flygbranschens första EPD så har arbetet med att ta fram och förankra nya beräkningsregler tagit en stor del av tiden, säger Kristian Jelse, projektledare på EPD International AB.

Det internationella EPD-systemet är ett informationssystem som objektivt beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Det förvaltas sedan 2014 av IVL Svenska Miljöinstitutet genom ett dotterbolag.

En EPD-registrerad produkt (Environmental Product Declaration) eller tjänst innebär att den har fått en genomlysning av sin miljöpåverkan genom hela livcykeln. Behovet av kvalificerad miljöinformation har ökat i snabb takt. I det internationella EPD-systemet finns nu produkter och tjänster från 31 olika länder registrerade. Det är möjligt att göra miljövarudeklarationer på alla produkter och tjänster: transporter, byggvaror, infrastruktur, möbler, textil och livsmedel.

För mer information kontakta:
Kristian Jelse, kristian.jelse@ivl.se, tel. 010-788 69 13
www.environdec.com

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev