1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-06-30] Fortsatt höga utsläpp från nya dieselbilar
Pressmeddelande | 2017-06-30

Fortsatt höga utsläpp från nya dieselbilar

Dieselbilar i den senaste miljöklassen, Euro 6, släpper ut ungefär fem gånger så mycket kväveoxider i verklig körning jämfört med vad lagkravet anger. Det visar en undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort. I studien har avgasutsläppen från över 30 000 bilar mätts ute i Göteborgstrafiken.

– Det här bekräftar vad vi tidigare befarat; att även de senaste dieselbilarna har höga utsläpp av kväveoxider. Det visar att lagstiftningen och tidigare utsläppskontroller tyvärr inte har fungerat som de ska, säger Åke Sjödin, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det är första gången som så omfattande mätningar av Euro 6-bilarnas verkliga utsläpp presenteras. IVL har tidigare uppmärksammat problemet med dåliga testcykler, höga utsläpp i verklig körning för dieselbilar och den dåliga luftkvalitet som detta leder till. Ett syfte med studien har därför varit att just utvärdera dieselfordonens verkliga utsläpp, i synnerhet fordon som är klassade enligt utsläppskraven för Euro 5 och Euro 6, eftersom de idag utgör en majoritet av den svenska bilparken. Dieselbilar i dessa miljöklasser står idag för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av kväveoxider, ungefär lika mycket som all lastbilstrafik i Sverige släpper ut.

Mätningarna i Göteborg visar samtidigt att det har skett förbättringar med den senaste avgasstandarden, Euro 6. I genomsnitt har utsläppen av kväveoxider i verklig körning minskat med cirka 60 procent för Euro 6 jämfört med tidigare Euroklasser. För till exempel Volkswagen har deras Euro 5-dieselbilar bland de högsta utsläppen medan deras Euro 6-bilar återfinns bland dem som har lägst utsläpp. Även lastbilar och bussar i Euro 6 har betydligt lägre utsläpp än tidigare Euro-klasser.

– Det här kan ändå ses som ett genombrott. Tidigare har vi praktiskt taget inte sett någon förändring i utsläppen mellan avgasstandarden Euro 2 och Euro 5 i verklig körning. Nu ser vi äntligen en minskning med Euro 6-bilarna, även om det är långt kvar innan de möter förväntningarna som ställs av lagkraven, säger Åke Sjödin.

Men fortfarande kör det runt många dieselbilar med högre utsläpp på våra vägar. I studien såg man stora skillnader både mellan olika märken, modeller och individuella fordon. Utsläppen av kväveoxider är också högre vid lägre omgivningstemperatur, vilket är ogynnsamt för Sverige. För Euro 5-bilar handlar det om 60 procent högre utsläpp vid 10 plusgrader jämfört med vid 25 plusgrader.

Ladda ner rapporten här. Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Åke Sjödin, ake.sjodin@ivl.se, tel. 010-788 67 98

Om studien
I studien har stora mängder data samlats in. Med hjälp av så kallad remote sensing-teknik mättes avgaserna från över 30 000 förbipasserande fordon i realtid. Analysen omfattar drygt 6000 dieselbilar, varav 90 procent var av Euro 5 och Euro 6. Mätningarna utfördes bland annat vid E6 i anslutning till Tingstadstunneln (Gullbergsmotet) och på Gibraltargatan i centrala Göteborg. Information om körförhållanden och fordonsdata samlades också in.

Studien har finansierats av Trafikverket, Naturvårdsverket, bilbesiktningsföretaget Opus och Stiftelsen IVL.

Resultatet från IVL:s mätningar bekräftas också av den nya versionen av den europeiska emissionsmodellen HBEFA 3.3 (Handbook Emission Factors for Road Transport) som lanserades under våren och som tar hänsyn till de nyare dieselbilarnas höga utsläpp av kväveoxider i verklig körning. På uppdrag av Trafikverket ansvarar IVL för att årligen uppdatera HBEFA med statistik för den svenska vägtrafiken och HBEFA 3.3 har nu implementerats i 2017 års beräkningar för Sveriges rapportering till EU och FN:s klimatkonvention. Det betyder att den nationella utsläppsstatistiken behöver revideras och även många kommuners haltberäkningar för kvävedioxid. De nya beräkningarna innebär en uppskrivning av de svenska utsläppen med 6 000 ton kväveoxider.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev