1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-05-23] Sveriges första öl bryggt på återvunnet vatten
Pressmeddelande | 2018-05-23

Sveriges första öl bryggt på återvunnet vatten

Fredagen den 25 maj var det premiär för PU:REST – Sveriges första öl bryggt på återvunnet vatten. Projektet är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Nya Carnegiebryggeriet och Carlsberg Sverige.

– Ytterst handlar det om att slå ett slag för en hållbar vattenhantering och skapa uppmärksamhet kring de svenska och globala vattenfrågorna. I en värld som hotas av vattenbrist ville vi visa att det redan idag finns tekniker för att omvandla avloppsvatten till dricksvatten som är lika rent som vanligt kranvatten, säger Staffan Filipsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL Svenska Miljöinstitutet har i flera år arbetat med att vidareutveckla olika vattenreningstekniker för att återvinna avloppsvatten. Tidigare studier visar att med rätt teknik kan avloppsvatten återvinnas både kostnadseffektivt och till en sådan kvalitet att det kan återföras till grundvattnet eller återanvändas inom jordbruk och industri. Men strategin att återanvända renat avloppsvatten som en naturlig del av vattenresurshållningen är relativt ny och anses fortfarande i många länder, bland annat Sverige, som en avlägsen lösning för framtiden.

– Svårigheterna att få denna relativt energieffektiva metod att komma till användning för framställning av dricksvatten är inte teknisk utan i första hand emotionell. Det återvunna vattnet är lika bra och säkert som vanligt kranvatten, men många kan vara skeptiska till att dricka renat avloppsvatten, säger Staffan Filipsson.

För att slå hål på fördomarna och få fler att upptäcka att återvunnet avloppsvatten kan bli en del av framtidens lösning kontaktade IVL Nya Carnegiebryggeriet i Hammarby Sjöstad och frågade om de var beredda att hjälpa till att brygga en tillfälligt lanserad öl framställd av återvunnet avloppsvatten.

Vattnet som används i ölet kommer från IVL:s forskningsanläggning Hammarby Sjöstadsverk där det har behandlats i en lång kedja av reningssteg. Efter noggranna kvalitetstester levererades vattnet till Nya Carnegiebryggeriet i Hammarby Sjöstad och bryggprocessen tog vid. Fyra veckor senare såg Sveriges första öl bryggt på renat avloppsvatten dagens ljus.

– När vi fick frågan av IVL kunde vi inte motstå utmaningen. Dessutom delar vi synen på att både producenter och konsumenter måste våga tänka annorlunda för att ta hand om jordens resurser. Resultatet blev en kristallklar pilsner, bryggd på återvunnet vatten med ekologisk malt och humle, säger Chris Thurgeson, bryggmästare på Nya Carnegiebryggeriet.

PU:REST hade premiär den 25 maj på Nya Carnegiebryggeriet i Hammarby Sjöstad, där bland andra forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet presenterade reningstekniken och berättade om vattenfrågor i ett globalt perspektiv. Ölet kommer även att finnas i begränsad upplaga på Systembolaget från och med den 2 juli. Dessutom kommer PU:REST att finnas på utvalda krogar och festivaler, till exempel ”Smaka på Stockholm”, den 5 till 10 juni.

För mer information kontakta:
Staffan Filipsson, projektledare vattenrening, staffan.filipsson@ivl.se
Henric Byström, kommunikationschef Carlsberg Sverige, henric.bystrom@carlsberg.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev