1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-05-25] Nu finns en plattform för att skapa mer återbruk i byggsektorn
Pressmeddelande | 2018-05-25

Nu finns en plattform för att skapa mer återbruk i byggsektorn

Nu lanseras plattformen Centrum för cirkulärt byggande, ett nav för samverkan för att öka återbruket inom byggsektorn. Bakom satsningen ligger IVL Svenska Miljöinstitutet med partners inom projektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk i industriell skala.

– Vi vill bidra till att minska gapet mellan vision och verklighet när det gäller cirkulärt byggande. Med bättre samverkan i hela kedjan, från hyresgäster, fastighetsägare, bygg- och rivningsentreprenörer, arkitekter och återförsäljare, kan vi ta mer kontorsinredning hela vägen från byggnad till byggnad, säger Carina Loh Lindholm, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Varje år investeras stora belopp i kontors- och butikslokaler. Kontorshyresgäster kommer och går och många vill sätta sin egen prägel på sina nya lokaler, vilket ofta leder till att fullgod inredning med hög kvalitet slängs redan efter ett par år.

Tillsammans med ett tiotal projektpartners har IVL Svenska Miljöinstitutet undersökt hur återanvändningen av fasta interiöra byggprodukter kan öka, till exempelvis dörrpartier, innerväggar och tak. Dessa produkter har stor efterfrågan, de är standardiserade, lätta att demon­tera och återanvända och ger stora miljövinster.

I projektet har man tittat närmare på affärsmöjligheter och sett att det finns ett behov av att skapa en mer tillgänglig marknad för återanvända produkter. Det har resulterat i plattformen Centrum för cirkulärt byggande som nås via webbsidan ccbuild.se. På webbsidan finns exempel på både om- och nybyggnader där byggprodukter och möbler har återbrukats, det finns tips på hur man går tillväga rent praktiskt och information om forskning och nätverk inom området. Centrumet har till en början fokus på interiöra byggprodukter för kommersiella lokaler, men tanken är att framöver kunna ta ett vidare grepp.

– Centrum för cirkulärt byggande är under utveckling, både marknadsplatsen och olika verktyg som kan användas som stöd för att i tidiga skeden kunna inventera och värdera vilka produkter som kan återbrukas. Vi bjuder in branschen att bidra till den fortsatta utvecklingen så att plattformen kan bli det stöd som behövs för driva på omställningen till ett cirkulärt byggande, säger Carina Loh Lindholm.

Bakom satsningen står IVL tillsammans med Vasakronan, Fabege, Kompanjonen, Brattöns återbruk, White arkitekter, LINK arkitektur, Tenant and Partner, NIRAS, Chalmers Industriteknik och Sveriges Byggindustrier. Plattformen finansieras av Vinnova samt av projektpartners.

Besök webbsidan  Centrum för cirkulärt byggande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs mer om projektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn Öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Carina Loh Lindholm, carina.loh.lindholm@ivl.se, tel. 010-788 69 21  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev