1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-11-13] Basta lanserar loggbok för bygg- och anläggningssektorn
Pressmeddelande | 2019-11-13

Basta lanserar loggbok för bygg- och anläggningssektorn

I takt med att allt fler områden och hus byggs med höga miljökrav ökar också behovet av miljöinformation om de bygg- och anläggningsprodukter som ingår. Ny lagstiftning på området kommer också innebära att allt fler krav ställs på aktörer i byggkedjan. IVL:s dotterbolag Basta lanserar i samarbete med branschdatabasen Finfo en loggbok där ökad spårbarhet och digitala flöden för bygg- och anläggningsprodukter står i fokus.

– Att dokumentera de produkter som används i en konstruktion är både resurs- och tidskrävande. En grundförutsättning för att arbetet ska ge önskat resultat är att man kan säkerställa att det är rätt produkter som har placeras på rätt plats och det arbetet kommer underlättas enormt av loggboken, säger Sussi Wetterlin, vd för Basta.

– Finfo jobbar aktivt med att möjliggöra ett sammanhängande flöde av information inom byggbranschen genom att tillgängliggöra kvalitetssäkrad masterdata. Samarbetet med Basta är ett exempel på detta och kommer att göra loggboksskapandet mera effektivt för Bastas användare, säger Troels Hansen, vd för Logiq Finfo.

I den nya loggboken är det möjligt att söka bland mer än 160 000 artiklar som uppfyller Basta-systemets miljökrav vad gäller kemiskt innehåll. Via ett gränssnitt går det även att söka online i Finfos databas där det finns mer än 1,8 miljoner byggartiklar med tillhörande dokumentation. Den ökade spårbarheten av byggartiklar innebär en kvalitetssäkring – en förutsättning för att den produkt man väljer till loggboken verkligen är samma produkt som den som man sedan bygger in.

Loggboken kan med fördel användas som digital loggbok för miljöcertifiering eller där krav finns på giftfritt byggande, men även för att dokumentera vad som byggs in i fall där miljökraven inte är lika uttalade.

Finfo och Basta har under många år samarbetat vad gäller artikelidentitet för de artiklar som registreras i Basta-systemet. Nyttan med en matchning av databaserna är bland annat att byggvaruhandeln via Finfo får en kvalitetssäkrad information om vilka artiklar som finns registrerade i Basta-systemet. Det gör också att Basta kan hämta och dela information med andra externa system. Ett exempel på detta är byggmaterialindustrins eget system för digitala byggvarudeklarationer, eBVD, där loggboken får tillgång till tillgängliga byggvarudeklarationer enligt det nya formatet.

– Det här innebär att vi får en effektivare hantering av miljöinformation vilket är ett stort steg framåt. Samarbetet med Finfo har visat att det går att skapa ett obrutet flöde av miljöinformation genom hela kedjan. Nu fortsätter vi att förfina loggboken tillsammans, säger Sussi Wetterlin.

Läs mer om loggboken på Bastas hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor, kontakta:
Sussi Wetterlin, sussi.wetterlin@ivl.se, tel. 010-788 66 82, eller bastaonline@ivl.se
Troels Hansen, troels.hansen@logiq.se, tel. 08- 402 41 30

Om Basta. Basta är vetenskapligt baserat system med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter. Produkter som uppfyller systemets högt satta krav presenteras i en öppen och sökbar databas www.bastaonline.se.

Om Finfo. Finfo samlar in, berikar, validerar och distribuerar produktinformation. På så sätt erbjuds producenter en samlad kanal för att förse sina kunder med information samtidigt som mottagare av information får en samlad källa till kvalitetssäkrad masterdata.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev