1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Cirkulära flöden
 5. Överenskommelse för att minska matsvinnet
Frukter, bär och grönsaker

Samarbete för minskat matsvinn

Samarbete för minskat matsvinn (förkortas SAMS) är en nationell överenskommelse där aktörer i livsmedelskedjan samarbetar för att identifiera var livsmedelsavfall och matförluster uppstår och var orsaken finns. På så sätt kan problemen åtgärdas och lösningarna spridas till fler.

Överenskommelsen innebär att aktörer i livsmedelskedjan samarbetar för att identifiera var livsmedelsavfall och matförluster uppstår och vad som är orsaken till det. Det behöver inte vara i samma led av kedjan. Problemen kan åtgärdas och lösningar spridas till fler. Det är mer flexibelt än lagstiftning, då den enklare kan justeras och anpassas till förändrade omständigheter.

Samarbete har även visat sig vara kostnadseffektivt, enligt en stor studie utförd av World Resources Institute och brittiska WRAP(*). Företag som investerar i minskat matsvinn sparar i genomsnitt 14 gånger investeringen och besparingarna i samhället är mer än 250 gånger högre än investeringen. Det beror framförallt på minskade utgifter i hushållen.

Vad innehåller den frivilliga överenskommelsen?

Det svenska förslaget på överenskommelse innehåller följande tre komponenter:

  1. Målsättningar kring minskning av livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn.
  2. Datainsamling för att följa upp överenskommelsens mål och hitta ”hotspots” att arbeta med över värdekedjan.
  3. Ett forum samt arbetsgrupper för att samla aktörer längs livsmedelskedjan till diskussion och för att genomföra specifika, branschövergripande projekt, som ska accelerera minskningen av livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn.

  Samarbete för minskat matsvinn har ett fristående kansli som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet. Kansliet bedriver omvärldsbevakning samt sprider kunskap om goda exempel och resultat från projekt.

  Vilka är fördelarna med att vara med?

  Företaget får en chans att visa att man arbetar med att minska livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn. Genom mätningsarbetet får man koll på verksamhetens livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn och genom forumet kan man jämföra sin data med andra i branschen.

  Forumet och arbetsgrupperna ger en stor möjlighet att skapa projekt där flera aktörer medverkar, vilket har visat sig vara mycket effektivt för att minska livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn, hos alla medverkande aktörer.

  Vill din organisation vara med? Ta kontakt med personerna nedan!

  Läs mer på webbplatsen för Samarbete för minskat matsvinn Öppnas i nytt fönster.


  (*) The business case for reducing food loss and waste. 2017. Champions 12.3.

  Projektfakta

  • Samarbete för minskat matsvinn (SAMS)
  • Budget: 3,4 MSEK (totalt)
  • Finansiär: Stiftelsen IVL samt deltagande företag och myndigheter
  • Deltagare: Arla, Bama, Compass Group, Coop, Coor, Greenfood, Jordbruksverket, Kronfågel, Lantmännen, Linas matkasse, Livsmedelsföretagen, Livsmedelsverket, LRF, Martin & Servera, Menigo, Naturvårdsverket, Norrmejerier, Orkla, Paulig, Potatisodlarna, Sodexo, Svenska Köttföretagen, Visita. Supportrar: Akorn, Avfall Sverige, Esmiley, Generation Waste, Hållbara restauranger, Konsumentföreningen Stockholm, Matsvinnet, Mealmakers, Micvac, Recollab, Sveriges Stadsmissioner, Too Good To Go.
  • Period: 2020 - 2025