1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Energi
 5. Enflate projekt för utveckling av energiutbytet
Kraftledningsstolpe sedd nedifrån.

Enflate – projekt för utveckling av energiutbytet

Enflate är ett projekt inom ramen för EU-kommisionens forsknings och innovationsprogram Horizon Europe. Projektet syftar till att tillhandahålla medel för effektiv kontroll av energiutbytet på regional, nationell och internationell nivå, att förbättra kommunikationen mellan distribuerade energikällor och i större utsträckning involvera konsumenter och prosumenter, det vill säga brukare som också är producenter.

Målet är att underlätta gemensam användning av förnybara och rena energikällor i kraftsystemet och samtidigt minska driftskostnaderna för nätet. Teknikbaserad elektronisk och digital teknik kommer att öka flexibiliteten och robustheten hos lokala, regionala, nationella och internationella distributions- och överföringsnät.

Enflate kommer att stärka TSO:er (transmissionsnätoperatörer), DSO:er (distrubutionssystemoperatörer), aktörer på marknaden, tillsynsmyndigheter, tjänsteleverantörer, akademi och konsument- och prosumentorganisationer.Detta för att möjliggöra användning av innovativ teknik för smarta nät, peer-to-peer-marknadsplatser för konsumenter och prosumenter samt sektorsövergripande flexibilitetstjänster inom energi-, hälso- och mobilitetssektorerna.

Ska utveckla en plattform

Under den 48 månader långa projekttiden kommer Enflate att vidareutveckla befintliga konsumentfokuserade flexibilitetsplattformar och digitala verktyg för att skapa en ny driftskompatibel Enflate-plattform. Projektet samarbetar med andra plattformar inom Horizon 2020 och Horizon Europe som OneNet, CoordiNet, SmartNet and Interrface.

Fördelarna med datautbyte och anpassningsbara middleware-arkitekturer kommer att testas i storskaliga demonstrationer i Bulgarien, Grekland, Spanien, Sverige och Schweiz. Detta kommer att resultera i nya flexibilitetsmarknader och affärsmodeller där konsumenter, prosumenter, aggregatorer, TSO:er, DSO:er och tillgångsägare erbjuder flexibilitet och ett samarbetsbaserat tillvägagångssätt för hållbar energiomställning.

Demonstrator i Kungsbacka

IVL bidrar till projektet genom att utveckla och tillämpa en modell för optimering av energisystem i en svensk demonstrator i Kungsbacka, genom att utvärdera och föreslå nya affärsmodeller samt bidra till kommunikations- och spridningsaktiviteter. Modellen kommer att användas för att analysera alternativ och åtgärder för flexibilitet och den potential de ger för effektivare produktion och distribution av energi.

Modelleringsresultaten kommer också att ligga till grund för kalkyler och slutsatser på nationell nivå i de fyra elområdena SE1-SE4. Flexibilitetstjänsterna på distriktsnivå kommer också att utvärderas ur distributions- och transmissionsnätsperspektiv.

Vill du veta mer?

På projektets webbplats hittar du mer information och kan också prenumerera på projektets nyhetsbrev.

Logo för EU-projektet Enflate
EU-emblem "Finansieras av Europeiska Unionen."

This project has received funding from the European Union under the Horizon Europe programme under the Grant Agreement No 101075783.

 

Projektfakta

 • Projektnamn: ENabling FLexibility provision by all Actors and sectors through markets and digital Technologies (ENFLATE)
 • Budget: €14,314,162.00
 • Finansiärer: Europakommissionen genom forsknings- och innovationsprogrammet Horizon Europe
 • Samarbetspartners: EKSTA Kungsbacka, NODA (i Sverige) och 27 övriga parter från Belgien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Bulgarien och Schweiz.
 • Period: 2022 - 2026

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

 • 7. Hållbar energi för alla
 • 9. Hållbar industri innovationer och infrastruktur
 • 11. Hållbara städer och samhällen