1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Energi
  5. Flexibel fjärrvärme på balansmarknaderna
Bostadsområde med  flera 3 -våningshus.

Flexibel fjärrvärme med fler bolag på balansmarknaden

Projektets långsiktiga mål är att fler fjärrvärmebolag ska agera på balansmarknaderna. På så sätt kan de bidra till ett stabilt och driftsäkert elsystem.

Projektet Flexibel fjärrvärme har två huvuddelar.

Första delen är att besvara vilken roll fjärrvärmen kan ta och vilket värde fjärrvärmen kan bidra med på flexibilitetmarknaderna, detta ur ett systemperspektiv. Studierna görs genom energisystemmodellering.

Andra delen av projektet syftar till att öka fjärrvärmebolagens möjligheter och vilja att agera på balansmarknaderna. Detta ska genom att utveckla och verifiera en verktygsprototyp som beräknar vilken information fjärrvärmebolag i dag saknar för att vara aktiva på marknaderna.

Projektet tar fram en handbok

Lärdomarna från verifieringsprocessen samlas i en handbok för fjärrvärmebolag där även erfarenhetsåterföring från andra fjärrvärmebolag som har agerat på balansmarknaderna summeras.

Projektet svarar således både på värdet för samhället i stort i och med att fjärrvärmebranschen är aktiva på dessa marknader (på nationell nivå) samt vad värdet är för det enskilda fjärrvärmebolaget (på lokal nivå).

Projektfakta

  • Projektnamn: Flexibel fjärrvärme: Ökade möjligheter för fjärrvärmebolag att agera på balansmarknaderna
  • Budget: 4 645 000 SEK
  • Finansiär: Energimyndigheten (Framtidens Elsystem)
  • Samarbetspartners: Utilifeed, Mölndal Energi, Växjö Energi, Hafslund Oslo Celsio
  • Period: 2023 - 2026