1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Luft
  5. Luftkvalitet i Kenya och Sydafrika
This is one of the largest slum are in the world. The government is trying to construct housing outside the slum for the inhabitans some are seen at the outer margin of the slum area.See also my LB:

Sydafrika, Kenya och Sverige i forskning om luftföroreningar i skolmiljö

IVL deltar i ett fyraårigt Formasprojekt om luftkvalitet i Kenya och Sydafrika. Forskningen ska framför allt fokusera på luftmiljön för barn i åldrarna 13–15 år.

Dålig luft och fattigdom är två nära sammanlänkade utmaningar i Afrika. Särskilt i urbana områden med mycket trafik, vägdamm, sopbränder och industrier. Hälften av alla som lever i fattigdom i Afrika är barn och dålig luftkvalitet har negativa effekter på barns hälsa.

En nyckel till att förbättra barnens luftmiljö är kunskap och medvetenhet. Detta tvärvetenskapliga projekt involverar forskare, tjänstemän och även civilbefolkningen i Kenya, Sydafrika och Sverige. I samarbete med ett antal kommuner och skolor ska projektet engagera elever med både utbildningspaket och eget deltagande i kartläggning av luftföroreningar i närmiljön.

Ett viktigt mål med projektet är att tydliggöra informationsvägarna från kunskapsproduktion till implementering av åtgärder. Projektet kommer också genomföra ett antal mätkampanjer och enkäter för att komplettera nuvarande luftdata.

Projektet bygger vidare på resultaten från bland annat Luftkvalitet och ljudmiljö på förskolegårdar, LoV-IoT och Nordic Path.

Projektfakta

  • Partners: Göteborgs universitet, Stockholms universitet, University of Nairobi, City of Tswhane, University of Pretoria, IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Finansiär: Formas, NRF Kenya, NRF South Africa
  • Budget: 380 000 EUR
  • Period: 2024 - 2027