1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Transporter
  5. Affärsmodeller för vätgas
Trafikleder i planskilda korsningar i naturområde.

Vätgas inom svensk transportsektor – idag och 2045

Mot bakgrund av vätgasens snabba framväxt och de satsningar som sker inom området finns ett behov av att redogöra för kunskapsläget kring affärsmodeller för vätgas, specifikt vätgasproduktion och distribution till transportsektorn.

Tidigare projekt på området har fokuserat på specifika delar av affärsmodeller, så som intäktsströmmar, prismodeller eller lönsamhetsberäkningar. Men de har missat att ta ett helhetsgrepp på affärsmodeller som även inkluderar analyser av värdeskapande, kundsegment, kundrelationer, kanaler som kunder nås genom samt partnerskap, resurser och aktiviteter som krävs för att uppnå önskat värdeerbjudande.

I detta projekt tas ett helhetsgrepp på affärsmodellen för vätgas inom svensk transportsektor idag med fokus på vägtransporter. Detta åtföljs av en analys av de framtida randvillkor som vätgasaktörer kan komma att verka inom, vilka används för att anpassa affärsmodellen till 2045 års förutsättningar.

Projektet samarbetar nära vätgasaktörer, kunder och investerare aktiva inom svensk transportsektor för validering av resultatet. Det övergripande syftet med projektet är att bidra till förbättrade förutsättningar för omställningen av transportsektorn från fossila drivmedel till fossilfri vätgas.

Publikationer inom projektet:

Projektfakta

  • Projektnamn: Affärsmodeller för vätgas inom svensk transportsektor – idag och 2045
  • Budget: 2 160 826 SEK
  • Finansiär: Energimyndigheten
  • Samarbetspartner: Lunds Universitet
  • Period: 2023 - 2023