1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. Utveckling av PAK-MBR för rening av mikroföroreningar
Vatten

Utveckling av PAK-MBR för rening av mikroföroreningar

En PAK-MBR pilotanläggning bestående av två parallella reningslinjer byggs vid forskningsanläggningen Hammarby Sjöstadsverk. Det ska möjliggöra jämförande studier mellan PAK-MBR och ett system med vanlig MBR. Tekniken baseras på en dosering av pulveriserat aktivt kol (PAK) i MBR-processen. Piloten basers på en förstudie som IVL Svenska Miljöinstitutet utförde och som visade att denna kombinationen kan innebära fördelar jämfört med andra reningstekniker för att avlägsna mikroföroreningar.

PAK-MBR processen innebär att förutom läkemedelsrester skulle även andra föroreningar kunna avlägsnas simultant som exempelvis PFAS/PFOS, tungmetaller, m.m. PAK-MBR kombinationen skulle ge en extremt kompakt och komplett reningslösning och innebära en komplettering av MBR-tekniken med en integrerad avancerad rening för mikroföroreningar. Detta skulle kunna resultera i att fler VA-organisationer som utreder framtida tekniker för sina anläggningar kan välja MBR-tekniken.

PAK-MBR tekniken överför samtliga mikroföroreningar till slammet så att en slamspridning bör undvikas för att inte sprida miljögifter. Med tanke på att reningsverk redan idag överför nästan 100 procent av mikroplaster och stora delar av andra mikroföroreningar inkl. tungmetaller till avloppsslam, kan dock PAK-MBR tekniken anses som en konsekvent slutföring av principen och en direkt slamåterföring till mark kommer inte accepteras pga. andra aspekter i alla fall. Teknikkombinationen skulle ge en vattenkvalitet som direkt är lämpat för flera vattenåteranvändningsmöjligheter vilket skulle ge bättre förutsättningar för cirkulära vattensystem som dagens samhälle strävar efter

Piloten kommer användas för många olika studier framöver för att åstadkomma en vidareutveckling av tekniken för en ännu mer resurseffektiv rening och minskat miljöpåverkan av själva reningen. Projektet samverkar med andra IVL aktiveter som redan resulterat i signifikanta energi- och kemikaliebehov samt utveckling av avfallsbaserade biokol. Alla dessa aspekter skulle ge en förväntad bättre resurseffektivitet och ett mindre investeringsbehov samt driftkostnader.

Projektfakta

  • Utveckling av PAK-MBR som kompakt och resurseffektiv teknik för rening av mikroföroreningar
  • Budget: >2 Mkr
  • Samarbetspartners: Syvab
  • Period: 2017 - 2024