1. Startsida
  2. Press
  3. [2024-01-24] Hushåll får stöd att bli mer cirkulära
Nyhet | 2024-01-24
Två papperkassar med matvaror: äpplen, bananer, vitkål och bröd.

Hushåll får stöd att bli mer cirkulära

IVL deltar i det nya EU-projektet CARE som ska stötta 100 hushåll i Europa att bli mer klimatsmarta och cirkulära. Projektet riktar särskilt in sig på två områden – mat och mode – där hushållen ska få inspiration och hjälp att göra mer hållbara val i vardagen.

– Vi kommer att bidra med rådgivning och praktiskt stöd i form av olika verktyg som hushållen kan använda. Målet är att de sen ska fungera som goda exempel för andra, och visa vägen för hur vi kan ställa om till mer hållbara konsumtionsmönster, säger Annelise de Jong, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

CARE-piloterna kommer att genomföras i fem regioner som ingår i Circular Cities and Regions Initiative (CCRI) och utförs både i städer och på landsbygd. I Sverige kommer ett 20-tal hushåll i Göteborg att väljas ut i samarbete med Göteborgs stad.

Fokus ligger på kläder och mat som står för en stor del av hushållens konsumtionsrelaterade utsläpp, men också för att det är områden där det finns många, relativt enkla saker och förbättringar som hushållen kan göra. Utmaningen är att få till lösningar som fungerar i praktiken och projektet kommer därför att jobba i nära samarbete med hushållen och utgå från de utmaningar som de möter i vardagen.

– En viktig aspekt med de lösningar vi tar fram är också de ska bidra till förbättrad livskvalitet och välmående. Dessa tjänster och piloter kan sen kommuniceras ut bredare genom hushållens egna berättelser och göras tillgängliga för fler aktörer, samt utökas till fler konsumtionsområden som möbler, plastprodukter och mobilitet, säger Annelise de Jong.

Projektet har ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Hur effektiva pilotprojekten är för att minska klimat- och miljöpåverkan kommer att beräknas med hjälp av livscykelanalys.

Vid frågor, kontakta:
Annelise de Jong, annelise.dejong@ivl.se, tel. 010-788 69 36

CARE – Circular consumption activities to transform households toward material efficiency – finansieras inom det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa. Det leds och koordineras av universitet i Tammerfors, Finland. Hushållen i studien kommer att vara i Göteborg, Berlin Tammerfors och i kommunerna Asker i Norge och Lääne-Harju i Estland.

För mer information, besök hemsidan: circularhouseholds.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev