1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-04-20] Ny metod ska hjälpa byggbranschen att nå klimatneutralitet
Nyhet | 2021-04-20
A green bus driving across a bridge over water, lots of tall building in back. Malmö Sweden

Ny metod ska hjälpa byggbranschen att nå klimatneutralitet

En metod som IVL Svenska Miljöinstitutet har utvecklat tillsammans med branschinitiativet LFM30 i Malmö ska hjälpa byggbranschen att nå klimatneutralitet. LFMH har dagsläget 160 aktörer anslutna från hela byggkedjan, varav 38 är byggherrar. Samtliga förbinder sig att vidta konkreta åtgärder för kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser.

– Metoden för att uppnå klimatneutralitet är baserad på att man upprättar en klimatbudget och går betydligt längre än den föreslagna lagen om klimatdeklaration för nya byggnader som börjar gälla från och med januari 2022. Den går även längre än olika miljöcertifieringssystem av byggnader, säger Martin Erlandsson, livscykelexpert på IVL som tillsammans med Andreas Holmgren, hållbarhetschef på byggnadsfirman Otto Magnusson, har utvecklat metoden.

För att säkerställa att det byggs med bästa teknik har man har tagit fram målgränsvärden (maximal klimatpåverkan per kvadratmeter byggnad) för nyproduktion av småhus, flerbostadshus och lokaler. Motsvarande arbete pågår också för renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten på befintliga byggnader och anläggningar.

Beräkningarna baseras på samma klimatdatabas som IVL har upprättat för Boverket och som kommer att användas för den kommande klimatdeklarationslagen. Skillnaden är att LFM30 kommer att använda representativa klimatdata från denna databas, vilket krävs för att de ska kunna utgöra underlag för LFM30:s målgränsvärden. Boverket har föreslagit att gränsvärden ska införas tidigast år 2027 och kommer då också att behöva gå över till representativa klimatdata för byggmaterial, istället för konservativa som nu föreslagits. Klimatberäkningen i LFM30 innehåller alla delar av en byggnad så att alla delar kan förbättras, till skillnad mot den lagstiftade klimatdeklarationen som bara har med de tyngsta materialen.

– LFM30 visar att byggbranschen kan öka takten i klimatomställningen så att det redan idag är möjligt att nå såväl nationella som internationella klimatmål. Vår modell är enkel att använda och medför inga onödiga merkostnader. Vi hoppas att vårt arbete kan inspirera branschaktörer i andra regioner och hjälpa dem en bit på vägen, säger Andreas Holmgren.

För att beräkna hur stor klimatpåverkan olika byggnader har och hur utsläppen kan minska genom förändrade materialval och produktionssätt kan man använda Byggsektorns miljöberäkningsverktyg ( Öppnas i nytt fönster.BM) som är ett verktyg som IVL har utvecklat.

– För att marknaden ska kunna göra kostnadseffektiva klimatberäkningar räcker det inte med att det bara finns en allmän databas. Det måste också finnas ett beräkningsverktyg som BM som alla har råd att använda. BM kan användas som ett handberäkningsverktyg eller för den som har stora kalkyler med en digital import från BIM eller byggkostnadsmjukvaror, säger Martin Erlandsson.

På webbplatsen https://lfm30.se/ Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om initiativet och även höra intervjuer med bland andra Martin Erlandsson som berättar mer om metoden för klimatbudget.

För mer information, kontakta:
Martin Erlandsson, martin.erlandsson@ivl.se, tel. 010-788 65 30
Andreas Holmgren, andreas.holmgren@ottobygg.se, tel. 070‑458 83 60

LFM30 är ett branschdrivet initiativ i Malmö som IVL deltar i. Syftet är att skapa en geografisk spelplan som påskyndar bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030. Initiativet är aktörsdrivet och stöttas bland annat av Byggföretagen, Fossilfritt Sverige, Informationscentrum för hållbart byggande samt Malmö stad.


LFM30 trappa klimatbudget

LFM30:s metod för klimatbudget

Steg 1 är att göra en klimatberäkning för bygg- och användningsskedet. Därefter upprättas en handlingsplan med klimatförbättrande åtgärder (steg 2) som krävs för att uppnå fastställda målgränsvärden (max utsläpp av växthusgaser – steg 3). Först när målgränsvärdet är uppnått kan man gå över till steg 4 som består av återbetalning genom negativa utsläpp. Under byggnadens hela livslängd görs löpande kontroller för att balansera och redovisa förändringar (steg 5).

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev