1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-04-23] Digitalt expertmöte när IPCC:s utvärderingsrapport ska färdigställas
Nyhet | 2021-04-23
torkad flodfåra

Digitalt expertmöte när IPCC:s utvärderingsrapport ska färdigställas

Just nu pågår arbetet med det slutliga utkastet till FN:s klimatpanel IPCC:s sjätte utvärderingsrapport, AR6. Huvudförfattarna inom arbetsgrupp III, som bedömer hur klimatförändringarna kan begränsas, träffas detta år helt digitalt. IVL-forskaren Erika Mata är en av 280 deltagare från cirka 70 länder.

– Mötet är helt avgörande för att förstå, diskutera och adressera den omfattande och väldigt viktiga feedback som rapporten har mottagit hittills, säger Erika Mata, huvudförfattare för kapitel 9 Byggnader.

Under den öppna granskningsperioden i början av året inkom över 30 000 kommentarer från mer än 850 expertgranskare och regeringsföreträdare. Arbetsgrupp III kommer härnäst att skicka sitt slutliga utkast till regeringarna för ytterligare kommentarer på sammanfattningen för beslutsfattare.

Det pågående huvudförfattarmötet leds av Italiens regering men sker liksom i fjol helt digitalt.

–Trots pandemin har vi gjort stora framsteg med rapporten och det stora deltagandet i granskningsprocessen vittnar om det stora intresse som fortsatt finns för klimatfrågan, säger Erika Mata.

IPCC:s arbetsgrupp III ansvarar för att bedöma åtgärder och lösningar på hotet om farliga klimatförändringar genom att minska utsläppen och öka kolsänkorna för de växthusgaser som är ansvariga för den globala uppvärmningen.

Den sjätte utvärderingsrapporten (AR6) bedömer begränsningsalternativ inom energi, jordbruk, skogsbruk och markanvändning, byggnader, transport och industri och överväger dessa inom ramen för hållbar utveckling. För första gången kommer rapporten att undersöka sambandet mellan utsläpp av växthusgaser och konsumtion och beteende samt innovationens och teknikens roll.

Den senaste utvärderingsrapporten färdigställdes 2014 och gav viktiga vetenskapliga bidrag till Parisavtalet. AR6 ska vara klar 2022.

Den 28 april finns ytterligare möjlighet att ta del av IPCC:s arbete genom ett digitalt event med bland annat forskare från arbetsgrupp III och olika myndigheter.

För mer information, kontakta:
Erika Mata, tel: 010-788 68 39

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev